Diakonhjemmet sykehus

Styret

Diakonhjemmet sykehus er et ideelt aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet, en stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

​Styret består av styreleder og syv medlemmer. Styreleder er forstander/administrerende direktør ved stiftelsen Diakonhjemmet. Tre av styremedlemmene oppnevnes av stiftelsens hovedstyre, og tre er ansattrepresentanter.

Dame som smiler

Styreleder​ Ingunn Moser

Administrerende direktør/forstander, Diakonhjemmet Stiftelse

E-post: ingunn.moser@diakonhjemmet.no
Telefon: 22 45 17 81

 • ​Trond Olav R​angnes​, nestleder

 • Trond Trondsen

 • Jan Abel Olsen

 • Lena Gjevert

 • Idar Fæhn Brekke (ansattrepresentant)

 • Anne K. Gulsvik (ansattrepresentant)

 • Gudmund Johnsen Wisløff (ansattrepresentant​)

 • Hilde Sofie Hamre, leder Brukerutvalget (BU), observatør

 • Administrerende direktør Jan Frich
 • Fagdirektør Torkil Clementsen
 • Direktør for virksomhetsstyring og økonomi Marianne Gjesvik Mancini
 • Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen
 • Administrasjonskonsulent og styrets sekretær Inge Skadberg

Andre stabsledere møter i enkeltsaker.          

         Sist oppdatert 27.02.2024