Kjetil Bergsmark

Klinikkleder, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning

En mann som smiler til kameraet

Utdanning

  • Cand.med. ved Universitet i Oslo
  • Master i helseledelse ved Universitet i Oslo, 2015

Interessefelt

  • Klinikknær forskning innenfor muskel- skjelettfeltet
  • fjernmonitorering
  • behandlingsstrategier
  • samhandling
  • innovasjon

​Send e​-post​

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på e-post.​

​​

Sist oppdatert 17.07.2023