Velkommen til Diakonhjemmet sykehus!

Hvordan er det å jobbe her? Bli med inn og bli litt bedre kjent med oss.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Vi ønsker at sykehuset skal være mer enn en arbeidsplass, og ønsker å ta vare på deg som ansatt, både faglig og sosialt.

Jeg stoler på kollegene mine, og det er et privilegium!
Ansatt 1

Arbeidsplassen er for mange et hjem nummer to der mange av døgnets timer tilbringes. Et smil, et vennlig nikk eller et hei kan skape den tilhørigheten og det oppløftet en trenger.

Kvinne som sitter og ser på en mobiltelefon
Dette er overskrift 1

Og dette er starten på den laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange teksten,

Kvinne som sitter og ser på en mobiltelefon

som krever to featureblokker. Spent på om dette går altsåååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå!

En passende overskrift