Ledelsesplattform

Trygge ledere som kjenner sine ansvarsområder er essensielt for sykehuset. Vi har utviklet en ledelsesplattform som beskriver hva som forventes av ledere og medarbeidere på ulike nivåer.

En gruppe mennesker i hvite labfrakker sitter ved et bord

Plattformen er også et godt verktøy til å forstå linjeansvaret i sykehuset, altså hvilke ledere som har ansvar for ulike avgjørelser.

– Jeg er takknemlig for alle innspill og bidrag i arbeidet med å utvikle ledelsesplattformen, og jeg håper den blir en nyttig ressurs for alle i sykehuset, sier administrerende direktør Jan Frich.

Det viktige medarbeiderskapet

– Ledelse er ikke noe bare ansatte med ledertitler holder på med. Vi har tydelige forventninger til ledelse også blant medarbeidere uten formelt lederansvar. Som ansatt deler vi alle ansvaret for å bidra til et godt arbeidsmiljø og til å delta i endringsprosesser. Det er også den enkeltes ansvar å bidra til egen utvikling, sier Bjor Rønningen.

Ledelsesplattform (pdf)

Sist oppdatert 26.06.2024