Dialog – et magasin fra Diakonhjemmet sykehus

Sykehuset gir med ujevne mellomrom ut magasinet Dialog. Det presenterer noen av de tilbudene sykehuset har og forteller litt om hva som foregår på innsiden av et lokalsykehus i storbyen. Magasinet finner du rundt i ventesonene på sykehuset, eller du kan lese det her.

Sist oppdatert 13.09.2023