"Vi vil ikke høre" - kampanje

Taushetsplikten

Taushetsplikten brytes muntlig daglig ved norske sykehus. Brukerutvalget gjennomførte en kampanje ved Diakonhjemmet sykehus høsten 2014 hvor utvalget oppfordret alle ansatte til å ha mer fokus på ikke å snakke om pasienter der uvedkommende kan overhøre informasjonen.

Kampanjemateriell ble utarbeidet i form av Rollup i kantinen, plakater på vaktrom samt små kort med budskapet 'Vi vil ikke høre'. Brukerutvalget hadde tre klare meldinger til ansatte på sykehuset:

  • ikke snakk om meg med kollegaer i korridoren
  • ikke gi informasjon om meg på venterommet
  • ikke snakk om meg på telefon når andre hører

Kampanjen ble gjennomført, av Brukerutvalgets representanter, i alle sykehusets avdelinger så vel innen somatikken som i Voksenpsykiatrisk- og Alderspsykiatrisk avdeling, samt BUP (Barne- og Ungdomspsykiatri). Regionalt Brukerutvalg Helse Sør-Øst har fått presentert kampanjen, og det er stor interesse fra andre sykehus for å gjøre noe tilsvarende.

I etterkant av kampanjen er det gjennomført et forsøk med bruk av 'øreklokker' på to-sengs rom for å skjerme pasienter fra å høre andres sykehistorie. 

Foto av tre personer med fingeren foran munen og teksten

 


 

Sist oppdatert 21.04.2023