"Slik vil vi bli møtt" - bokprosjekt

Respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet.

​Å inspirere ansatte til å utøve sykehusets kjerneverdier: respekt – kvalitet – tjeneste – og rettferdighet i sitt arbeid på sykehuset, var hovedhensikten med boken som Brukerutvalget tok initiativ til i 2015. Utvalget var aktivt med i redaksjonskomiteen og bidro sterkt med pasient- og pårørendefortellinger, samt planlegging, innsamling av stoff og andre innspill til boken. Boken ble en gave til alle ansatte til jul i sykehusets Jubileumsår (Diakonhjemmet 125 år). Brukerutvalget takker sykehuset for det gode samarbeidet og at de ønsket å satse på dette prosjektet. Innholdet i boken uttrykker tydelig hvordan pasienter og pårørende ønsker at 'Pasientens helsetjeneste' ved Diakonhjemmet Sykehus bør være. 

Bokomslag med abstrakt illustrasjon

 

Sist oppdatert 06.06.2023