Brukerundersøkelser

Nasjonale og lokale brukerundersøkelser. Diakonhjemmet sykehus deltar i aktuelle nasjonale brukerundersøkelser, blant annet i de nasjonale pasienttilfredshetsmålingene. Avdelinger og enheter ved sykehuset gjennomfører også lokalt tilpassede brukerundersøkelser. På denne siden finner du resultater fra både nasjonale og lokale brukerundersøkelser.

PasOpp er en nasjonal spørreskjemaundersøkelse i regi av Kunnskapssenteret for å fremskaffe systematisk informasjon om pasienters erfaringer fra norske somatiske sykehus. Formålet er å forbedre kvaliteten på helsetilbudet. Skjemaene sendes pasienter innlagt i en gitt periode hver høst. På denne siden finner du resultater fra undersøkelsene for Diakonhjemmet sykehus.

  Avdelinger og enheter ved sykehuset gjennomfører også lokalt tilpassede brukerundersøkelser. Undersøkelsene benyttes som verktøy i kvalitetsarbeidet for å undersøke og følge opp forbedringsområder. Disse undersøkelsene gjennomføres i samarbeid med sykehusets brukerutvalg. På denne siden finner du resultater fra våre lokale brukerundersøkelser.

  Psykisk helse – vedlegg

  • Pasienttilfredshetsundersøkelse
   Resultater fra brukerundersøkelse ved Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen foretatt i perioden november 2016 til juni 2017.
  • "Hjelp oss å bli bedre"
   Resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen i 2015
  • Brukerundersøkelse Alderspsykiatrisk avdeling 2016-2017
   Spørreskjema til undersøkelsen

  Somatikk – vedlegg

  • Brukerundersøkelse om fysioterapitjenesten ved Kirurgisk poliklinikk 2015
  • Brukerundersøkelse på prøvetakingspoliklinikk – Avdeling for medisinsk biokjemi 2016
  • Brukerundersøkelse i Kirurgisk poliklinikk 2016

  Folkehelseinstituttets temaside om hvordan brukere opplever helse- og omsorgstjenester. Omfatter resultater fra undersøkelser, presentasjon av prosjekter, rapporter, verktøy for lokale undersøkelser, nyheter med mer. 
  Sist oppdatert 02.01.2024