Åpenhetspolicy

Sykehuset utfører aktsomhetsvurderinger for å forebygge risiko for brudd på menneskerettigheter i leveransekjeden i samsvar med OECDs retningslinjer, og i tråd med åpenhetsloven.

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter om anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.
Les hele åpenhetspolicyen vår​ (PDF)
Vi redegjør årlig for arbeidet vi gjør med aktsomhetsvurderinger:
 
Relaterte dokumenter​

 

Sist oppdatert 07.07.2023