Pride

Vi feirer mangfold og tar avstand fra diskriminering og vold

Tradisjon tro ble pride-flagget heist mandag 24. juni. Forsker Esra Ummak fra VID og konsulent Dan Peder Almaas heiste flagget sammen på Steinerud.

Publisert 24.06.2024
Et flagg som vaier i luften
Pride-flagget blir hengende i forkant av høydepunktet for Oslo Pride, den store paraden i sentrum lørdag 29. juni.

Opptakten til årets pride-måned i Oslo har vært preget av alvor. I mars startet rettsaken mot mannen som skjøt utenfor London Pub for snart to år siden. To mennesker ble drept og ni fikk skuddskader. Selv om han ikke har forklart seg om motivene sine, er det mye som underbygger at dette var et målrettet angrep mot skeive.

I år ble flagget på sykehusområdet på Steinerud heist til topps av konsulent Dag Peder Almaas og forsker Esra Ummak fra VID (vid.no).

Forskning med skeive perspektiver

I sin nyeste studie har Ummak intervjuet 26 lesbiske, homofile og bifile om deres erfaringer med partnervold. I likhet med heterofile hadde de opplevd ulike former for fysisk, psykisk, seksuell og økonomisk vold fra sin partner. Studien fant i tillegg tre typer voldserfaringer som var unike for de skeive.

Han sier at omfanget av partnervold blant skeive i Norge ikke er kartlagt, men undersøkelser i andre land har vist at omfanget er på samme nivå som hos heterofile eller høyere.

To menn som står sammen
Konsulent Dag Peder Almaas og forsker Esra Ummak fra VID heiste pride-flagget i år.

– Det er grunn til å tro at partnervold blant skeive er utbredt også i Norge. Denne gruppen er mer utsatt for vold og diskriminering enn befolkningen generelt, og sliter i større grad med psykiske helseproblemer og levekårsutfordringer. Det gjør dem sårbare for å både oppleve og utøve partnervold, forklarer Ummak.

Er det nødvendig å markere pride?

Hva med diskusjonen om det er nødvendig å markere pride; ligger det noe i at noen opplever oppmerksomheten som overdrevet og upassende? Tvert imot, mener Almaas.

 – Det er nettopp derfor jeg ikke legger skjul på hvem jeg er. Hver dag blir jeg minnet på hvilke rettigheter de før oss har kjempet frem, og som fortsatt må jobbes for å holde på, sier han.

– Kjærligheten må fortsatt kjempes for (diakonhjemmet.no)