20. mai

Verdensdagen for kliniske studier

Diakonhjemmet sykehus er blant de seks sykehusene som forsker mest i Norge. Mange av studiene er klinisk forskning.

Publisert 21.05.2024
Sist oppdatert 22.05.2024
En person iført en hvit kjole og et kamera på hodet
Et eksempel på klinisk forskning er forskningsprosjektet ExeHeart, der forskerne har sett på sammenhengen mellom revmatisk sykdom og hjertehelse.

Kliniske studier og undersøkelser utføres for å generere data om sikkerhet, effektivitet, fordeler og bivirkninger av medikamenter, behandlingsmetoder og medisinsk utstyr.
 
– I forbindelse med Clinical Trials Day, som feires årlig den 20. mai, ønsker vi i forskningssenteret REMEDY og Diakonhjemmet sykehus å fremheve de kliniske studiene som utføres hos oss, forteller forskningssjefen ved sykehuset, professor Espen A. Haavardsholm.

Markeringen er en anerkjennelse av den betydelige innsatsen som legges ned i klinisk forskning hos oss, forklarer han.

Stadig flere pasienter i klinisk forskning

I tråd med målene i den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier og oppdragsbrevet fra Helse Sør-Øst, har sykehuset en stabil økning i antall pasienter som deltar i kliniske studier. Tall fra den årlige rapporten for perioden 2020-2023 viser en markant økning

Haavardsholm understreker at dette er resultatet av felles engasjement for å forbedre pasientbehandlingen gjennom evidensbasert praksis.

– Deltakelse i kliniske studier bidrar ikke bare til utvikling av nye behandlingsmetoder og medisiner, men også til bedre forståelse av sykdommer og deres behandling i klinisk praksis, forteller han.

Solid forskningsstøtte

– For å styrke forskningen har sykehuset inngått flere partnerskap, blant annet med Inven2 og NorTrials, forteller Haavardsholm. 

Partnerskapet mellom regionale helseforetak og ulike aktører i næringslivet, NorTrials, ble opprettet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartmentet i 2021 for å øke antallet kliniske oppdragsstudier i Norge. NorTrials koordineres fra OUS, under Regional forskningsstøtte. 

Inven2 bistår med å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier på oppdrag for industri. 

– Vi har også etablert en egen Klinisk Utprøvningsenhet (CTU) i 2023, for å understøtte gjennomføring av kliniske studier, under ledelse av Line Melå Jacobsen, sier Haavardsholm. 

Markering på Diakonhjemmet sykehus

Den 24. mai markeres denne viktige dagen lokalt. 

NorTrials feirer også sitt toårsjubileum denne dagen. Møtet er fulltegnet for fysisk deltakelse, men kan følges digitalt.