#fysioterapidagen2023

Verdens fysioterapidag 8. september

Temaet for årets markering er artritt, altså sykdommer med betennelser i ledd. Fysioterapeutene på Diakonhjemmet sykehus har i flere tiår behandlet pasienter med artritt, og trening er en av hjørnesteinene i behandlingen.

Publisert 08.09.2023
Sist oppdatert 11.09.2023
to kvinner i hvit uniform står ute blant trær
Inger Dokken og Inger Storrønning brenner for at pasientene skal få «best practice» i møte med fysioterapeutene på Diakonhjemmet sykehus.

Fysioterapeutene på Diakonhjemmet sykehus har høy kompetanse på trening som behandling. De bidrar aktivt med kompetansespredning nasjonalt og internasjonalt. Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk behandling (NKRR) og forskningssenteret Remedy bidrar også til at det er høy forskningsaktivitet på fysioterapi for pasienter med artritt. Leddgikt, spondyloartritt og artrose er eksempler på artrittdiagnoser.

På sykehuset jobber det fysioterapeuter i de fleste avdelingene. Arbeidsoppgavene spenner fra pasientbehandling i intensiv avdeling, til polikliniske kontroller av ortopediske pasienter.

Faglig fokus​

Avdeling for klinisk aktivitet (AKA) er ett av fysioterapimiljøene på Diakonhjemmet sykehus. Etter noen år med sammenslåing og omorganisering, står AKA frem som en avdeling som vektlegger et sterkt faglig fokus. To av våre erfarne fysioterapeuter, Inger Storrønning og Inger Dokken, har begge vært ansatt ved Diakonhjemmet sykehus i en årrekke. De jobber begge i klinikk og som fagansvarlige fysioterapeuter.

Fagansvarlige fysioterapeuter

Fysioterapeut Inger Storrønning har det faglige ansvaret for fysioterapeutene som jobber på de ortopediske sengepostene og i kirurgisk poliklinikk. Hun er spesialist i ortopedisk fysioterapi og har en mastergrad i Helsefagvitenskap fra UiO.
 
Fysioterapeutene som er tilknyttet medisinske poliklinikker og sengeposter, Kirurgisk sengepost og ALD, er det fysioterapeut Inger Dokken som holder faglig kustus på. Hun har en mastergrad i Rehabilitering og Habilitering fra OsloMet.
 
– Vi jobber for et arbeidsmiljø hvor fagutvikling alltid er på agendaen, og er stolte av gjengen med erfarne, engasjerte og faglig dyktige fysioterapeuter i AKA, sier de to fysioterapeutene.​
 
Flere personer kledd i hvitt foran en mur

En glad gjeng fysioterapeuter i Avdeling for klinisk aktivitet (AKA).

Dette tilbyr fysioterapeutene ved AKA

 • Vurdering og behandling av inneliggende pasienter etter akutt skade og sykdom, eller etter planlagte operasjoner
 • Mobilisering, sittetrening og ståtrening av respiratorpasienter
 • Planlegging av utskrivelse og vurdering av videre oppfølging
 • Oppfølging av prioriterte pasienter i helg
 • Poliklinisk vurdering av pasienter på revmatologisk poliklinikk og dagløp
 • Poliklinisk vurdering av pasienter geriatrisk poliklinikk og daghospital
 • Poliklinisk vurdering av pasienter på lungepoliklinikken
 • Lungefysioterapi for marginale KOLS-pasienter
 • Poliklinisk vurdering av pasienter på alderspsykiatrisk poliklinikk
 • Cardiopulmonary exercise testing (CPET) av polikliniske pasienter
 • Opptrening av helt nyopererte pasienter med ulike ortopediske problemstillinger
 • Nyvurdering av henviste pasienter med ortopedisk problemstilling i skulder, albue, hofte/kne eller ankel/fot på poliklinikken
 • Poliklinisk vurdering, oppfølging og kontroller av ortopediske pasienter etter skade eller operasjon
 • Poliklinisk hjerterehabilitering fase 2a-b
 • Opplæring og undervisning for pasienter og pårørende på Diakonhjemmets Lærings- og mestringssenter
 • Forskning og fagutvikling
 • Opplæring av studenter og turnuskandidater