Velkommen til et nytt kraftsenter for barn og unge

15. februar var en festdag for barne- og ungdomspsykiatrien og for sykehuset. BUP Vest åpnet offisielt i nye lokaler på Huseby og har utvidet opptaksområdet til å dekke barnebefolkningen også i Vestre Aker bydel.

Publisert 16.02.2024
En gruppe mennesker som poserer med et kosedyr
– Vi har fått innrede de nye lokalene slik at pasientene våre kjenner seg velkomne og trygge, og ikke føler at de er på sykehus, sier avdelingsleder True Fixdal (t. h.). Her på omvisning med sykehusdirektør Jan Frich (t.v.), leder for Diakonhjemmet stiftelse Ingunn Moser og helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

Både Oslos ordfører Anne Lindboe og helsebyråd Saliba Andreas Korkunc var til stede under åpningen. Det var også gode samarbeidspartnere i sykehusets bydeler og samarbeidende sykehus, Mental Helse Ungdom, utleier Høegh, Diakonhjemmet stiftelse, sykehusets ledelse og ansatte ved BUP Vest. Lindbo klippet snoren til det nye og utvidede BUP Vest i Sørkedalsveien 150 på Huseby.

Endrer oppgavefordelingen

Etter en flere år lang prosess, vedtok Helse Sør-Øst RHF SØ i juni 2021 at BUP Vest skulle overta ansvaret for barnebefolkningen i Vestre Aker bydel. Åpningen 15. februar var en liten – men viktig – bit av en større prosess rundt oppgavefordeling mellom sykehusene i Oslo.

Overtagelsen sikrer at også BUP Vest får samme opptaksområde som resten av Diakonhjemmet sykehus. BUP Vest overtar ansvaret for en stor barnebefolkning i Vestre Aker, hele 11 525 barn og unge fra 0-18 år. Tidligere har de fått sitt BUP-tilbud på Nic Waal ved Lovisenberg diakonale sykehus.

Dermed nær dobles barnebefolkningen for BUP Vest – fra dagens 13.743 til 25.268 (Ullern har 7.207 barn + Frogner 6.536 og nå Vestre Aker med 11.525).

En slik økning krever flere ansatte. På nye BUP Vest skal det jobbe 46 medarbeidere, fordelt mellom psykologer, psykologspesialister, overleger, pedagog, sosionomer og merkantile medarbeidere.

Lokaler utviklet sammen med de ansatte

En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Psykologspesialistene Anne Vaglum (t.v.) og Janne Stene viser frem et behandlingsrom for sped og småbarn, og psykologspesialist Guro Winsnes og LIS-lege Dominika Brattlund Klein viser frem smartrommet for aldersgruppen 6-12 år.

Det nye BUP Vest i Sørkedalsveien 150 har fått lokaler som gir en god ramme rundt tilbudet til barn, ungdom og deres familier. Lokalene er utformet i samarbeid mellom arkitektene og fagpersoner i avdelingen, slik at de skal være tilpasset utredningen og behandlingen som blir gitt.

– Barn og ungdom har vært i tankene våre når vi har valgt farger og materialer. Vi driver spesialisthelsetjeneste, men det behøver ikke å se ut som et sykehus. Prosessen har vært spennende og lærerik, med jevnlige møter med utleier og utbygger gjennom mer enn ett år. Våre innspill og behov er tatt på alvor av både Høegh som utleier og ikke minst av de som har utført arbeidet i lokalene, forteller avdelingsleder Trude Fixdal.

En god by for alle

Ordfører Anne Lindboe, som har vært barnelege og barneombud, la i sin åpningstale vekt på at Oslo skal være en god by å vokse opp i for alle. Mange trender går i feil retning, med sterk økning i psykiske plager hos unge, oftere ensomhet, mer mobbing, mer press og stress og mer rus. Hun ønsket dyktige og viktige fagfolk i BUP Vest lykke til med innsatsen framover – i samarbeidet med barn og unge, med deres familier og alle som står nær barnet, med å åpne dørene og ønske velkommen til unge som trenger deres spesialiserte hjelp.

En person som står foran et podium med en mikrofon foran en gruppe mennesker
Ordfører Anne Lindboe klippet snoren som markerte åpningen av nye BUP Vest i Sørkedalsveien 150. Snorholderne er psykologene Dina Kopperud Stang og Melvin Treider.

Ta vare på barna

– Husk at dere spiller en stor rolle i barnas liv. Bli ordentlig kjent med dem og husk alt de forteller dere. Ta vare på barna, ta vare på hverandre, var oppfordringen til BUP-ansatte fra Anna Lervåg, leder for Mental Helse Ungdom Oslo.

En person som snakker inn i en mikrofon
Anna Lervåg, leder for Mental Helse Ungdom Oslo, oppfordret de ansatte til alltid å huske på hva barna forteller dem.

Kunstneriske innslag og mange hilsner

På åpningen spilte søskenparet Embla og William Tomren-Berg for gjestene. De er elever i 2. klasse på Foss videregående skole.

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc, Anna Lervåg fra Mental Helse Ungdom, sykehusets styreleder Ingunn Moser, sykehusets direktør Jan Frich og representanter fra byggets eier Høegh, sykehusdirektør Tone Ikdahl og klinikkleder for Nic Waals Institutt Benedicte Skirbekk ved Lovisenberg diakonale sykehus og Hilde Sofie Hamre, leder av sykehusets brukerutvalg, var blant gjestene på åpningen som formidlet hilsener, lykkønskninger og forventninger til sykehusets BUP-ansatte.

Gjester og samarbeidspartnere fikk også omvisning i mindre grupper i BUP Vests nye lokaler av de ansatte. Da fikk de se hvilke tilpasninger som er gjort i lokalene for å skape best mulige forutsetninger for gode møter mellom barnet og hele deres nettverk og behandlerne i BUP Vest.