Foto av akuttsykepleier i fullt smittevernutstyr

To år med pandemi

Diakonhjemmet sykehus er det sykehuset i landet som har hatt nest flest covid-innleggelser per 1 000 innbygger. Vi er stolte av det store samfunnsansvaret vårt relativt lille sykehus har tatt.

Les tallene som beskriver sykehusets ekstra innsats gjennom de to siste årene med pandemi. Beregningen som viser at sykehuset har hatt nest flest pasienter per 1 000 innbygger er hentet fra Helsedirektoratet.

Der ikke annet er oppgitt gjelder tallene for perioden 01.03.2020 - 14.02.2022

Intensiven -KH.jpg

Totalt har sykehuset behandlet 755 covid-syke pasienter. 142 av dem har fått intensivbehandling i totalt 993 liggedøgn hittil i pandemien.

 • Første covid-pasient innlagt:
  11.03.2020
 • Antall covid-pasienter totalt (tall inntil 20.02.2022):
  755 (418 menn/337 kvinner)
 • Andel covid-pasienter ifølge avlastningsavtale om AHUS-pasienter:
  323 (43% av alle pasienter)
 • Antall intensivbehandlede covid-pasienter:
  142 (100 menn/42 kvinner)
 • Antall covid-relaterte dødsfall på sykehuset:
  26
 • Gjennomsnittlig liggetid covid-pasienter, totalt:
  4,9 dager (5,3 for menn/4,4 for kvinner)
 • Antall covid-liggedøgn på intensivavdelingen, totalt:
  993 (hvorav 668 for menn og 322 for kvinner)
 • Gjennomsnittlig covid-liggetid intensivbehandling:
  7,0 (6,7 for menn/7,7 for kvinner)
 • Antall covid-liggedøgn totalt på respirator, totalt:
  Ca. 500
 • Kjønnssammensetning blant covid-pasientene totalt:
  418 menn og 337 kvinner
 • Gjennomsnittsalder på covid-pasientene:
  59,8 (60,5 for menn/59,0 for kvinner)

Julie Berntsen, po iva mai 2020.jpg

Veldig mange ansatte har jobbet lange dager og mange ekstravakter de siste to årene. Under pandemien har Julie Berntsen videreutdannet seg til intensivsykepleier og har tatt ekstravakter i tillegg.

 • Totalt antall registrerte ekstra arbeidstimer blant sykehusets ansatte relatert til covid totalt (innleie av vikarer er ikke medregnet):
  53 373 timer
 • Måneden med flest ekstra arbeidstimer hos ansatte:
  April 2020, totalt 9 000 timer

sykepleiere med smitteutstyr.JPG

Nesten 1,5 million munnbind, nærmere 130 000 smittefrakker og drøyt 36 000 vernebriller eller visir har gått med for å sikre best mulig smittevern på sykehuset.

Fo​​​rbruk av og kostnader til smittevernutstyr 2 siste år (tall for 2019 i parentes).

 • Munnbind og munnbind med visir:
  1 460 750  (93 100)
 • Åndedrettsvern:
  35 231 (5 432)
 • Smittevernfrakker:
  131 040 (58 860)
 • Vernebriller/visir:
  36 555 (1 348)
 • ​Kost​​nader til smittevernutstyr:
  6 227 085 kr (550 210 kr)
 • Covid-relaterte ekstrakostnader, totalt 2020 og 2021:
  431 789 000
 • Kompensasjon fra HSØ for covid-relaterte kostnader totalt 2020 og 2021:
  394 539 000
 • Første beredskapsmøte: 
  02.03.2020
 • Antall møter totalt i operativ beredskapsgruppe:
  150

24 Lars Eilertsen videokonsultasjon, febr 2020, NIC_2530.jpg

For å forebygge smitte har til sammen 38 264 konsultasjoner blitt gjennomført på video eller telefon i løpet av de to siste årene.

 • Gjennomførte video- og telefonkonsultasjoner totalt i perioden (inntil 19.02.2022):
  25 138 telefon, 13 266 video
 • Totalt antall utsatte behandlinger:
  8 885
 • Økt ventetid for planlagt behandling, somatikk:
  Mars 2020: 55 dager
  Februar 2022: 60 dager
 • Økt ventetid for planlagt behandling, psykisk helsevern:
  Mars 2020: 32 dager
  Februar 2022: 36 dager

besøksforbudsskilt.jpg

I til sammen ett år har pårørende og besøkende til sykehuset ikke fått komme inn i løpet av to-årsperioden.

 • Dager med besøksforbud:
  363 dager (fordelt på tre perioder)
 • Dager med besøksbegrensninger:
  224 dager (fordelt på tre perioder)
 • Dager med grønt beredskapsnivå:
  395 dager (fordelt på tre perioder)
 • Dager med gult beredskapsnivå:
  102 dager (fordelt på tre​ perioder)

Testing.jpg

Testpoliklinikken på sykehuset har hatt travle dager med å teste ansatte. I en periode var tilbudet åpent også for Oslos innbyggere, for å styrke kommunens kapasitet.

 • PCR-prøver av pasienter sendt til analyse på OUS:
  5 042
 • PCR-prøver av ansatte sendt til analyse på OUS:
  5 705
 • PCR hurtigtester analysert på sykehuset:
  9 705
 • Totalt antall:
  20 452

I tillegg kommer ca. 11 000 hurtigtester levert ut til ansatte.

Ellisiv Lundgren, vaksine, Vivian Nilssen, korona 2 korr,.jpg
 

 • Ansatte smittet med covid, totalt:
  338
 • Ansatte i karantene, totalt:
  1 242
 • Dager ansatte har vært i karantene:
  12 460
 • Antall fraværsdager blant ansatte relatert til covid (karantene, egen sykdom eller sykt barn):
  8 602 fraværsdager
 • Høyeste enkeltdag med fravær:
  18.03.2020 - 218 i karantene eller smittet.
 • Måned med høyeste sykefravær:
  Mars 2020 (10,4%)
 • Covid-vaksiner satt på ansatte i regi av sykehuset i hele perioden:
  3 993
 • Influensavaksiner satt på ansatte i perioden:
  1 440 (85% dekning)

Se Helse Sør-Østs hyllest av innsatsen på sykehusene i regionen etter to år med pandemi. I regionhelseforetakets oppslag om ulike helseprofesjoners innsats, er Diakonhjemmet sykehus representert med ernæringskokk Ann Caroline Helmen.

Du kan også få et inntrykk av covid-innsatsen på Diakonhjemmet sykehus ved å åpne korona-fotodagbøkene fra det første året med pandemi.

Sist oppdatert 25.02.2022