Tilbyr forebyggende hiv-medisin

Diakonhjemmet sykehus tilbyr fra i år PrEP-behandling, hvor brukeren tar medisin forebyggende, for å unngå hiv-smitte.

Publisert 27.06.2023
Sist oppdatert 08.04.2024
Tre leger med uniform.
– Med denne behandlingen kan Diakonhjemmet sykehus være med på å holde byen vår smittefri, sier Lege i spesialisering (LIS) Mari Børretzen, overlege Thomas Schwartz og smittevernoverlege Knut Henrik Spæren ved Avdeling for medisinske leger.

PrEP (preeksponeringsprofylakse) er for alle hiv-negative personer som har høy risiko for å bli smittet med hiv. I Norge er de fleste som får behandlingen menn og transmenn som har sex med menn (msm). Behandlingen kan tas som en tablett daglig, eller ved behov. 

– Mange i risikogruppen kjenner folk som er hiv positive og er redde for å bli smittet. Med PrEP-behandling er pasientene svært takknemlige over å slippe å bekymre seg om å få hiv-infeksjon, sier overlege Thomas Schwartz.
 

Populært tilbud

Det har vært lang venteliste for å få PrEP i Oslo (fra Olafiaklinikken etc). 
 
– Dette har vært et etterspurt tilbud, så vi er veldig glade for at sykehuset kan tilby denne forebyggende behandlingen, sier avdelingsleder i Klinikk for medisin, Rita Johansen Haga.
 
Fra høsten kommer dessuten forsterkninger: Liv Hesstvedt ansettes som ny infeksjonsoverlege i avdelingen. Hun har mye erfaring med HIV-pasienter fra OUS.
 

Anbefaler fortsatt kond​​om

Medikamentet har få bivirkninger og er godt tolerert. Gode nasjonale prisanbud gjør at behandlingen i dag er svært kostnadseffektiv. PrEP-behandlingen er effektiv når den blir tatt på riktig måte, men den gir ikke 100 prosent garanti mot hiv-smitte. Det er viktig å huske på at PrEP ikke beskytter mot andre seksuelt overførbare infeksjoner. Det er en rask økning i antallet unge menn og kvinner med gonorè, så dette er noe vi særlig har fokus på. Vi anbefaler derfor fortsatt kondom. De som bruker PrEP må møte til kontroll hver tredje måned. De blir da også testet for andre seksuelt overførbare infeksjoner, og det gjøres en enkel helsesjekk.
 

Anonymi​​sert registrering

Når pasienten kommer til kontroll eller konsultasjon, er registreringen anonymisert og digital.
 
– Slik trenger ikke hen som møter å forklare, i en åpen resepsjon, hva slags behandling de skal til. Vi er også et lite team med leger, slik at det blir en mer personlig oppfølging og brukeren av tilbudet trenger ikke å forholde seg til mange forskjellige personer, sier smittevernoverlege Knut Spæren.