Tettere samarbeid gjennom pandemien

Helseminister Bent Høie trakk i sin sykehustale 14. januar fram Diakonhjemmet sykehus som godt eksempel på ekstra samhandlingsinnsats under koronapandemien. God samhandling med bydelene er ikke noe nytt for sykehuset.

Publisert 14.01.2021
Sist oppdatert 29.12.2023
Sykehusets smittevernteam har hatt et meget hektisk år. En del av jobben har vært å gi råd til viktige samarbeidspartnere, som sykehjemmene og hjemmetjenestene i sektor.

Høie nevnte særlig hvordan sykehusets smittevernteam bistår direkte med rådgivning til sykehjemmene og hjemmetjenestene i sektoren og overfor sykehjemmene drevet av Diakonhjemmet Omsorg. Sykehuset utvidet også teststasjonen for egne ansatte slik at kommunen kunne sende sine innbyggere til covid-testing der.

Felles spesialister

Men tett samhandling mellom sykehuset og bydelene er ikke noe nytt.

Tre eksempler:

  • Sykehuset har etablert samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg også om felles legespesialister innen geriatri og alderspsykiatri som bistår sykehjemmene/sykehjemslegene.
  • Sykehuset har deltidsansatte fastleger (samhandlingsleger) som legger til rette for optimal kommunikasjon og økt samarbeid mellom sykehusleger og fastleger på systemer og pasientgrupper.
  • Sykehuset har pågående prosjekter med bydelene om integrerte helsetjenester mellom sykehuset og bydelene for å sikre færre og sømløse overganger mellom sykehuset og bydelene for de mest ressurskrevende pasientene. Her har Helse Sør-Øst bidratt med innovasjonsmidler.

Alle disse arenaene er i tråd med intensjonen til det som nå er organisert som landets helsefelleskap.

Mer brukerdeltakelse

Et av kravene til de nye helsefellesskapene er blant annet å inkludere brukere og fastleger i samarbeidsarenaene. Diakonhjemmet sykehus og bydelene har allerede utvidet representasjon med brukere og fastleger i det som foreløpig heter Lokalt samarbeidsutvalg.

Ba om råd

Sykehuset og bydelene i sektor har også tradisjon for kreativitet i det tette samarbeidet. I 2019 gjennomførte de to ideelle sykehusene i byen et rådslag med alle våre samarbeidspartnere. Der ba sykehusene om råd om hva som skal til for å bli lokalsykehus slik byen vil ha dem.

Lokalsykehus – slik Oslo vil ha det (PDF)

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside