Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst

Sykehuset er tildelt midler til åtte forskningsprosjekter

16. desember vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ)  tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2023. Utrolig nok fikk åtte av sykehusets søknader støtte.

Publisert 16.12.2022
Sist oppdatert 25.03.2024
Foto av tre personer
Anne Therese Tveter, til venstre, og Siri Lillegraven fikk begge forskningstildelinger. Her med forskningleder ved Diakonhjemmet og leder av REMEDY, Espen A. Haavardsholm.
​HSØ har tildelt i alt 136 millioner kroner til forskningsprosjekter i 2023. 126 millioner kroner er fra søknadspott for regional, tematisk åpen utlysning og inntil 10 millioner kroner til forskningsprosjekter innen prioriterte områder. Totalt fikk Diakonhjemmet sykehus 10,291 millioner av disse.  

​Åtte prosjekter til sykehuset

Hele åtte prosjekter fra Diakonhjemmet fikk tildeling. Tre av dem er doktorgradsstipend, ett postdoktorstipend og hele fire tildelinger er åpen prosjektstøtte. Bare Oslo Universitetssykehus fikk tildeling for flere prosjekter. 


Her er hele listen over tildelte prosjekter, inndelt etter sykehus/helseforetak​

Målrettet forskning

Det var til sammen 86 prosjekter fra 10 helseforetak/sykehus i HSØ som fikk forskningsmidler i denne tildelingen. HSØ har prioritert forskningssøknader innen følgende områder: 

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
Digitale behandlingsformer innen psykisk helsevern 
Helsekompetanse
Nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling i pasientbehandling

En inspirasjon for oss alle

- For en julegave! At vi, som et mindre, ideelt sykehus, får nest flest tildelinger i hele regionen, sier mye om kvaliteten på våre forskningssøknader og på vår forskning. Gratulerer, alle dyktige forskere på sykehuset. Vi heier på dere og gleder oss over at dere med denne tildelingen kan fortsette det viktige arbeidet med forskningsbasert kvalitetsforbedring i pasientbehandlingen, sier sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord.

Spennende tildeling innen hoftebrudd

- Det er svært gledelig med enda en stor tildeling til forskningsmiljøene på Diakonhjemmet sykehus fra Helse Sør-Øst. Spesielt hyggelig er det å se at satsingen innenfor ortopedi og samarbeidet med REMEDY har ført til en stor tildeling med åpen prosjektstøtte til en klinisk studie på hoftebrudd: HIFSAT-studien, sier Espen A. Haavardsholm. Han er avdelingsleder for Forskning og Innovasjon og senterleder for REMEDY, det nyopprettete forskningssenteret for klinisk behandling innenfor muskelskjelettfeltet, som ble åpnet sommeren 2022 på Diakonhjemmet.

- Det er veldig motiverende for forskerne på sykehuset at så mange i år fikk tilslag på forskningsmidler. For sykehuset er det også en stor anerkjennelse å få nest flest tildelinger av alle helseforetakene/sykehusene i Helse Sør-Øst, og denne gang med vesentlig flere tildelinger enn for eksempel Ahus universitetssykehus, sier Espen Molden, leder av Forskningsutvalget ved sykehuset.