Sykehuset bygger ny fløy for å utvide radiologisk tilbud

Sykehuset er i ferd med å doble radiologisk kapasitet på MR og CT. Det skal sikre morgendagens pasienter raskere diagnose og god behandling.

Publisert 06.02.2023
Sist oppdatert 07.03.2023
G-fløy sett ovenfra fra Reidar Kobros vei mot akuttmottaket
Illustrasjon av G-fløy sett ovenfra fra Reidar Kobros vei mot akuttmottaket.

Fløyen, internt kalt G-fløy, skal ligge inne i atriet på sykehuset på Steinerud. Den vil fylle mye av rommet mellom den sentrale glassgangen som knytter de ulike sykehusfløyene sammen og akuttmottaket som ligger i 1. etasje i den store fløyen mot Reidar Kobros vei. 

Utvidelsen skjer mens sykehuset er i full drift. Byggingen startet før jul i 2022, og det skal stå ferdig i begynnelsen av 2024.

Den nye fløyen i tre etasjer, skal samle radiologiske tjenester i 2. etasje, gi plass til nytt kirkerom i 1. etasje og gi bedre ventesone for pasienter og pårørende i kombinasjon med besøkskafé i underetasjen. 

En dobling av sykehusets radiologiske kapasitet er en forutsetning for å realisere sykehusets muligheter for vekst framover. Ny G-fløy åpner også muligheten for å gjennomføre andre bygningsmessige endringer på lengre sikt som vil gi bedre logistikk og pasientflyt. 

G-fløy sett innenfra atriet på sykehuset mot vest.

G-fløy sett innenfra atriet på sykehuset (mot vest).