Svært gode tilbakemeldinger til Senter for kreftbehandling

61 pasienter som får kreftbehandling ved sykehuset har svart på en brukerundersøkelse, nesten alle er i svært stor og i stor grad fornøyd med behandlingen.

Publisert 22.08.2022
Sist oppdatert 22.12.2023
12 hvitkledde ansatte på Kreftsenteret står på rad og rekke i korridoren og smiler til fotografen
Ansatte på Senter for kreftbehandling er glad for at så mange av pasientene er godt fornøyde med behandlingen. Her er de fleste av dem.

Senter for kreftbehandling på Medisinsk poliklinikk åpnet 1. mars 2020 og har et fullverdig tilbud for medikamentell behandling ved de vanlige kreftformene.

Medisinsk poliklinikk og Senter for kreftbehandling – Diakonhjemmet sykehus

«Vi vil gjerne vite hva du mener om oss og behandlingen du får»

Både på oppfordring fra sykehusets brukerutvalg og ut fra eget behov ønsket ledelsen ved kreftsenteret å gjennomføre en brukerundersøkelse, som hjelp til å bli bedre.

Pasientene ble bedt om å gi svar på følgende spørsmål:

 • Kom du inn til behandler til avtalt tid?
 • Snakket behandlerne med deg slik at du forsto dem?
 • Opplevde du at behandler var interessert i din beskrivelse av egen situasjon, og at dine ønsker ble ivaretatt?
 • Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?
 • Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose/behandling?
 • Ble taushetsplikten og ditt behov for fortrolighet ivaretatt, eventuelt før og under behandlingen i dag?
 • Er du fornøyd med involveringen av dine nærmeste i behandlingen?
 • Hvis du har barn under 18 år, har det vært fokus på dette under behandlingen?
 • Hvis du har fått nye medisiner her, fikk du informasjon om hvorfor og hvordan bruke disse, mulige bivirkninger og eventuelt ulike alternativer?
 • Var hjelpen og behandlingen du fikk på poliklinikken alt i alt tilfredsstillende?
 • Ble du informert om at du kan benytte deg av tilbudene ved Vardesenteret på OUS og Radiumhospitalet?
 • Opplever du at det er enkelt å få kontakt med avdeling/behandler?

​61 pasienter svarte på spørsmålene, 39 kvinner og 22 menn.

– Tilbakemeldingene var veldig gode, og oppmuntrende for oss som arbeider her, sier avdelingsleder for Senter for kreftbehandling og Medisinsk poliklinikk, Rita Johansen Haga.

– Vi har jobbet hardt for å bygge opp et tilbud som pasienter og samarbeidspartnere har tillit til, og er glade for at så mange er fornøyd med det vi gjør.

Haga takker også medlemmer fra Brukerutvalget for innspill og hjelp i planleggingen av undersøkelsen. Samtidig lover hun å ta med seg de forslag de har fått om forbedringsmuligheter videre i klinikkens arbeid.

Høy aktivitet

Diakonhjemmet sykehus behandler nå brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft, føflekkreft (malignt melanom), kreft i bukspyttkjertel, lymfekreft og blodkreft. Rundt 60 pasienter får ukentlig behandling.

– Vi tilbyr ulike former for medikamentell kreftbehandling, inkludert cellegift, immunterapi, målrettet behandling og antihormonell behandling, sier overlege og onkolog Katinka Farbrot.

– Behandlingen gis enten for å holde utbredt kreftsykdom i sjakk eller som tilleggsbehandling etter en kurativ operasjon, sier Farbrot videre.

Pasienter får fortsatt strålebehandling på Ullevål eller Radiumhospitalet, og det meste av kreftkirurgien skjer også på OUS (Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet eller Ullevål). Unntaket er tykktarmskreft, som opereres på Diakonhjemmet sykehus.

Det er fire onkologer og to hematologer knyttet til Senter for kreftbehandling, samt ti sykepleiere i 50-100 %-stillinger. De ansatte har høy faglig kompetanse og lang erfaring.

Hovedtyngden av senterets aktivitet er behandling, men kontroller og oppfølging er også en del av virksomheten.

Sykehusets palliasjonstilbud er en integrert del av behandlingstilbudet for kreftpasientene.

– Vi har individuelt tilpasset tilbud til pasientene, med tjenester fra blant andre kliniske psykologer, prestetjenesten, fysio- og ergoterapeuter, sosionom og palliativt team etter behov. I tillegg samarbeider vi nært med OUS om felles pasienter, sier Farbrot.