Stor tildeling av EU-midler til leddgiktsforskning

Diakonhjemmet sykehus er tildelt rundt 1,25 millioner euro i EU-midler til forskning på leddgikt (revmatoid artritt) som en del av et europeisk samarbeid kalt SQUEEZE. Prosjektet skal undersøke hvordan kjente legemidler kan brukes mer effektivt.

Publisert 15.09.2022
Sist oppdatert 11.01.2024
Søknadsansvarlig, prosjektleder og forsker står på en gressplen utenfor sykehuset og smiler til fotografen
Søknadsansvarlig Espen A. Haavardsholm, prosjektleder Eirik Klami Kristianslund og forsker Silje Syversen som sammen med forsker Guro Løvik Goll har gitt faglige innspill til søknaden fra TDM-gruppen (TDM står for terapeutisk legemiddelmonitorering).

I oktober 2021 lyste EU ut midler til prosjekter som bruker biomarkører for å optimalisere behandlingen av kroniske sykdommer med medikamenter som allerede er på markedet. SQUEEZE-samarbeidet består av 13 institusjoner fra ni forskjellige land, og ble tildelt totalt 10 millioner euro for å forske på behandling av leddgikt. En gruppe ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved OUS Radiumhospitalet, som er en nær samarbeidspartner i alle våre TDM-forskningsprosjekter, er også med i dette samarbeidet.

SQUEEZE kort for​​klart

SQUEEZE, som ikke er et akronym, henspeiler på å “squeeze" ut ekstra effekt av kjente legemidler. Samarbeidet har som mål å:

  1. Velge riktig medikament til riktig pasient

  2. Optimalisere bruken av medikamentene som brukes

  3. Utvikle pasientsentrerte digitale løsninger for oppfølgning av pasientene som bruker disse resultatene

SQUEEZE logo

Satsing på kompetan​se og resultater.

- EU-midler henger høyt. Gratulerer til revmamiljøet for tildelingen! Den er en internasjonal annerkjennelse av forskningskompetansen og potensialet vi har ved vårt sykehus. Å få mest mulig ut av kostbare legemidler og til pasientens beste, passer veldig godt med vår forskningsprofil. Jeg ser fram til resultatet av denne europeiske satsingen, sier direktør Anders Mohn Frafjord.

Diakonhjemmet har ansvaret for en arbeidspakke på terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM), og skal levere kliniske data og biobank fra flere av sykehusets studier til epidemiologiske analyser som sammenstiller data fra flere land. Sentralt i arbeidspakken er en klinisk studie for å undersøke effekten av proaktiv TDM ved bruk av biologiske legemidler som administreres subkutant. Det vil si at man undersøker om man får bedre effekt av behandlingen dersom man fortløpende justerer dosen av legemidlene etter måling av serumkonsentrasjoner. Studien er planlagt som en multisenter multinasjonal studie. Forskningen for å finne riktig medikament til riktig person gjennomføres hovedsakelig ved sammenstilling av store mengder data, både fra kliniske data og biobank materiale, fra kliniske studier, behandlingsregistre og journaldata fra hele Europa.

REMEDY var tidlig involvert i dette samarbeidet, basert på sykehusets erfaring med registerstudier og forskning på TDM. Senterleder for REMEDY Espen A. Haavardsholm er ansvarlig søker og leder av arbeidspakken for TDM. Eirik Kristianslund koordinerte arbeidet med søknaden, med mye faglige innspill fra TDM-gruppen ved Silje Syversen og Guro Goll. Kristianslund blir prosjektleder for SQUEEZE på Diakonhjemmet. Flere andre har vært involvert i søknadsprosessen, blant annet forskerne Tore K. Kvien, Siri Lillegraven, Hilde Hammer og Sella Provan. Vi har også fått med gode samarbeidspartnere ved Radiumhospitalet i TDM-prosjektene, representert ved Nils Bolstad og Johanna Gehin.

Les mer om Radiumhospitalet sin del av samarbeidet her.

Her får du mer informasjon om SQUEEZE