#stoltsykepleier

Sykepleierdagen markeres hvert år på Florence Nightingales fødselsdag, 12. mai. Hun regnes som grunnleggeren av moderne sykepleie.

Publisert 12.05.2024
En mann i en butikk
Kirstine Nygaard på Medisinsk sengepost B er stolt av å være sykepleier.

Nightingale var en britisk sykepleier og samfunnsreformator som levde på 1800-tallet. Sykepleiere er sykehusets største yrkesgruppe. Per i dag har Diakonhjemmet sykehus 514 sykepleierårsverk.

I dag feirer vi dere alle. Tusen takk for den jobben dere gjør hver eneste dag!

På sykepleierdagen i år er det Kirstine Nygaard fra Medisinsk sengepost B som representerer faget for alle våre.

Dagen ble også markert på Steinerud 7. mai, siden sykepleierdagen i år falt på en søndag. Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund (NSF) Maria Osland Simensen og flere tillitsvalgte stilte med kake og stand.

En gruppe mennesker i hvite labfrakker som står ved siden av en kake
– I dag feirer vi dere alle. Tusen takk for den jobben dere gjør hver eneste dag! sier sykepleier og hovedtillitsvalgt for NSF, Maria Osland Simensen (t.h.).