Siri Lillegraven har motatt Marie Spångberg-prisen

Siri Lillegraven ved Diakonhjemmet sykehus mottok 31. mai Marie Spångberg-prisen under legeforeningens landsstyremøte i Stavanger. Lillegraven mottok prisen som førsteforfatter for studien "Effect of Half-Dose vs Stable-Dose Conventional Synthetic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs on Disease Flares in Patients With Rheumatoid Arthritis in Remission: The ARCTIC REWIND Randomized Clinical Trial". Komiteen la vekt på at studien har høy kvalitet og at resultatene er veldig relevante for behandlingen av en tilstand med stor betydning for særlig kvinners helse.

Publisert 01.06.2022
Sist oppdatert 14.06.2024
Et par kvinner som holder blomster
President i Legeforeningen Anne-Karin Rime og Siri Lillegraven. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

​Siri Lillegraven er seniorforsker, enhetsleder ved Enhet for klinisk forskning, og nestleder for REMEDY hos sykehuset.

ARCTIC REWIND studien ble publisert I det anerkjente medisinske tidsskriftet JAMA og viste at stabil behandling med immundempende legemidler ga færre oppbluss av sykdom enn ved nedtrapping av behandlingen. Studien gir ny kunnskap om hvordan leddgikt skal behandles. - Resultatene gjør at lege og pasient sammen har bedre mulighet til å vurdere hvorvidt man skal forsøke å redusere behandlingen hos den enkelte pasienten, fortalte Siri Lillegraven i en tidligere artikkel om studien.

Marie Spångberg-prisen er oppkalt etter den første norske kvinnelige legen. Prisen har som formål å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne de mest verdifulle vitenskapelige originalartiklene skrevet av en norsk kvinnelig lege i et norsk eller internasjonalt tidsskrift hvert år.

Les mer om tildelingen og Marie Spångberg-prisen