Semidigitalt revmakurs på polsk og urdu – samtidig

I vår har Lærings- og mestringssenteret prøvd noe som aldri har vært prøvd før: Digitalt revmakurs med to fysiske pasientgrupper på hvert sitt sykehus med hvert sitt språk!

Publisert 06.06.2023
En gruppe i klasserom på undervisning
Bilde fra kursrommet i Drammen: Overlege Navjot Kaur Jhooti og fysioterapeut Berit Flemmig svarer på spørsmål fra både de tilstedeværende polske revmapasientene og de urdutalende pasientene samlet på Diakonhjemmet.

​- Dette var både krevende og spennende, og ikke minst veldig lærerikt, forteller fagsykepleier på LMS, Liv Rognerud Eriksson, i Avdeling for klinisk aktivitet. Hun ser flere gevinster ved det samarbeidet som nå er etablert mellom vårt revma-miljø og Revmatologisk seksjon ved Drammen sykehus/Vestre Viken.

En smilende dame lener seg mot en dørkarm på LMS

- Krevende, spennende og lærerikt, oppsummerer Liv Rognerud Eriksson om de tospråklige og semindigitale revma-kurset.

Mer likeverdige helsetjenester

- Vi forsøker ut hvordan vi kan bruke fagpersoner på tvers av sykehusene og tester også ut henvisning av pasienter med ulike språk til hverandre. Dette vil vi helt sikkert utvikle videre også i fremtiden. Denne gang var tilbudet rettet mot polsktalende pasienter og pasienter som snakker urdu. Det var et tiltak i arbeidet med likeverdige helsetjenester og en del av behandlingstilbudet ved de to revmatologiske avdelingene, forteller hun.

To mennesker som deltar på semidigital undervisning

Sosionom Linda Christin Haukedalen snakker om sosiale rettigheter og muligheter fra LMS-lokalene på Diakonhjemmet til både de tilstedeværende urdutalende pasientene og de polsktalende pasientene i Drammen.

Til sammen fi​​​re tolker

Opplegget var altså at de polsktalende pasientene var samlet på lærings- og mestringssenteret i Drammen og de urdutalende pasientene på LMS på Diakonhjemmet.  Gjennom Join Norsk Helsenett ble de samlet til ett kurs. Samarbeidet gjorde det mulig å benytte fagpersoner fra begge sykehus. Det var bidrag fra spesialrådgiver innen likeverdige helsetjenester, lege, fysioterapeut, sosionom, farmasøyt og sykepleier. En som selv har både migrasjonserfaring og revmatisk sykdom var også med og delte sine erfaringer. I hver språkgruppe var det to tolker som oversatte fra morsmål til norsk og fra norsk til morsmål slik at dialog kunne skje.

Økt helsekompet​anse
- Helseinformasjon presentert på et språk man forstår er viktig i arbeidet med å øke helsekompetansen hos pasienter og pårørende. Dette er viktig for å sikre etterlevelse av behandlingen og bidra til økt livskvalitet, sier Eriksson Rognerud.

Oppmøtet og tilbakemeldingene tyder på at dette var et etterlengtet tilbud for pasienter med polsk og urdu som første språk. 

Vil du vite mer om den semidigitale flerspråklige erfaringen? Kontakt Liv Rognerud Eriksson.