Samarbeider på tvers om eldre med brudd

I oktober har ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere fra Frogner, Ullern og Vestre Aker hospitert på Ortopedi A. Målet er å sikre sømløse pasientforløp for eldre med brudd.

Publisert 30.10.2023
En gruppe mennesker iført hvite skjorter
Fysioterapeuter, sykepleiere og ergoterapeuter fra sykehuset og fra bydelene samlet på Ortopedisk sengepost A med lokale ledere.

24. oktober var andre dag for hospitantene fra to av bydelsgruppene med tverrfaglig ekspertise. Til sammen har tre ansatte fra alle tre bydeler vært hospitanter på sykehuset i to dager hver – én dag med fokus på hoftebruddpasientene, den andre med fokus på eldre med brudd i armen. Fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere fra bydelene har fulgt kolleger med tilsvarende tverrfaglige kompetanse på sykehuset både på previsitt, tverrfaglig visitt, i poliklinisk oppfølging og i trening med fysioterapeut.

 

Sikre best mulig oppfølg​ing

– Det er fint å bli kjent. Det bryter ned siloene mellom bydelens helsetilbud og sykehusets. Det blir lettere å ta kontakt når vi kjenner hverandre. Målet vårt er jo det samme – å sikre at eldre med brudd skal få den oppfølgingen de trenger for at de blir i stand til å klare seg selv og bli bra igjen etter sykehusoppholdet.

Det sier sykepleier Vilde Rodal, ergoterapeut Kaja Vindsland og fysioterapeut Kristin Grevskott Hågå fra Frogner bydel. De representerer hvert sitt kompetanseteam i bydelen og skal nå tilbake og formidle til sine kolleger ferske inntrykk fra sykehuset.

– Vi er overrasket over hvor kort mange av bruddpasientene faktisk ligger på sykehuset – ofte bare noen få dager. Men samtidig vet vi hvilken god tverrfaglig kompetanse vi nå har i bydel og tar gjerne imot pasientene. Etter å ha sett pasientene og behandlingen på sykehuset tror vi faktisk at flere av de eldre kan reise rett hjem og få tett oppfølging fra oss der framfor å trene seg opp i institusjon.

 

Et samhandlings-initiativ​

Klinikkleder Magne Flatlandsmo i Klinikk for anestesi og kirurgi fremhever hospitantordningen som et viktig initiativ for å sikre helhetlig pasientbehandling:

– Dette er et resultat av en idé klekket ut på det årlige samhandlingsseminaret med våre sektorbydeler. Vi ønsker alle det samme - best mulig kvalitet og sømløse overganger mellom sykehusoppholdet og oppfølgingen i bydel for våre eldre og skrøpelige bruddpasienter. Hospitantene fra bydel lærer hvordan vi gjør det, og like viktig er at vi blir kjent med deres gode kompetanse og lærer av dem, sier Flatlandsmo.

En gruppe kvinner i hvite skjorter
Tre hospitanter fra bydel Frogner: sykepleier Vilde Rodal (f.v), ergoterapeut Kaja Vindsland og fysioterapeut Kristin Grevskott Hågå.

Prosjekt Behandlingslinje eldre med brudd​

Hospiteringen er bare ett ledd i det som nå er et felles Prosjekt behandlingslinje eldre med brudd. Det overordnede målet er at riktig pasient skal sikres riktig omsorgsnivå til rett tid. Et annet mål er at sykehuset og bydelene skal innføre et felles kartleggingsverktøy, Clinical Frailty Scale, for å vurdere pasientenes skrøpelighetsnivå. Et tredje mål er å utvikle en felles retningslinje for tildeling av kommunale tjenester til eldre pasienter med brudd ved utskrivelse fra sykehuset.

–​ Hospiteringen skal nå følges opp med felles workshops slik at vi også tar tak i de verktøyene vi bruker i kartlegging og saksbehandling. Våre skrøpelige eldre skal føle seg trygge på at sykehus og bydelens helsetjeneste samarbeider tett og godt om hele behandlingsforløpet, sier avdelingsleder Asbjørn Hægeland på Ortopedisk sengepost A.