Et #Råbra år!

I februar 2023 startet sykehuset med #Råbra. 141 saker er meldt inn, og PO/Intensiv er blant avdelingene som har brukt tilbakemeldingsmetoden aktivt.

Publisert 14.02.2024
Sist oppdatert 16.02.2024
En mann som står foran en vegg av malerier
Spesialsykepleier Per Andreassen på PO/Intensiv synes #Råbra er en god ordning for å løfte frem kolleger som går det ekstra skrittet for pasienter og kolleger.

På PO/Intensiv (Postoperativ/Intensiv) er det flere som både har fått og gitt #Råbra-meldinger, både internt og på tvers av avdelinger på sykehuset. De fleste meldingene handler om kolleger som stiller opp. Per Andreassen er en av dem som har gitt #Råbra til en av sine kolleger.

– Det er veldig mange som gjør en super jobb på sykehuset, og alle fortjener sånn sett en #Råbra-melding. Jeg syns vi er flinke til å skryte av hverandre, men det er ekstra fint å kunne gi noen en litt mer offisiell utmerkelse. Det kan kanskje bidra til å påvirke hvordan vi jobber og er som kolleger, sier spesialsykepleier Per Andreassen.

Hva er #Råbra?

#Råbra er en metode for å bli oppmerksom på og løfte frem gode prestasjoner, handlinger eller løsninger. Metoden går ut på å samle inn tilbakemeldinger om godt arbeid og godt medarbeiderskap, og bruke disse for læring og inspirasjon.

Opprinnelsen til metoden er #Greatix, som startet i en barneavdeling på et sykehus i Birmingham i 2014. I Norge kommer initiativet og ideen fra en overlege ved barne- og ungdomsavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– Målet er å lære og forbedre arbeidet, slik at våre tjenester blir bedre. I tillegg kan #Råbra bidra positivt i kulturbygging gjennom å løfte frem noen av alle de gode hendelsene som skjer på sykehuset hver dag, og, ikke minst, til at arbeidsgleden hos de ansatte øker, sier Pernille Martinsen ved Medisin og helsefag.

Det ekstra skrittet

En av #Råbra-meldingene Andreassen har sendt er til en kollega som stelte ekstra pent med en avdød person.

– Vi var sammen på vakt, det var seint på kvelden, og da ville kollegaen min vaske håret til den avdøde. Jeg fikk hakeslepp over hvor omtenksomt det var, men for henne var det selvsagt. Det er et eksempel på respekt for den enkelte, uansett fase av livet.

God kultur for ros og tilbakemeldinger

Avdelingsleder for PO/Intensiv, Rune Johansen, snakker stolt om at det er en god kultur på avdelingen for å gi hverandre ros og tilbakemeldinger. I 2001 innførte avdelingen «Den gylne hånds utmerkelse», som deles ut til den som har utmerket seg gjennom året.

Kriteriene «faglig dyktighet», «personlig engasjement» og «arbeid til det beste for pasient og avdeling» ligger til grunn. Utmerkelsen gis i form av en blankett på avdelingens julebord, som henges opp ved den gylne hånden på pauserommet.

– Det har blitt en fin tradisjon, og er et av årets høydepunkter. De ansatte er gode på å se hverandre og gjøre hverandre gode, og denne utmerkelsen er et produkt av det. Sånn sett er det fint at det er etablert et systematisk tilbakemeldingssystem for hele sykehuset, som #Råbra er, siden mye av det fine vi gjør er å hjelpe hverandre på tvers, sier Johansen.

Tekst
Hvem får «Den gylne hånds utmerkelse» i år?

Fem kategorier og diplom

#Råbra-meldinger registreres i sykehusets rapporteringssystem. Ved registrering kan en velge blant kategoriene «Faglig arbeid/kompetanse», «Initiativ/innovasjon/læring», «Kommunikasjon/informasjon», «Ledelse» og «Medarbeiderskap».

Alle ansatte har tilgang til å registrere en #Råbramelding. Ledere har ansvaret for å følge opp, gjøre kjent og bruke #Råbrameldinger til å lære og forbedre systemer og rutiner i egen enhet/avdeling/klinikk. Når en #Råbra-melding er registrert opprettes det et diplom, som leder kan overrekke den ansatte som fikk meldingen.

Alle som er saksbehandlere i rapporteringssystemet har lesetilgang til alle #Råbrameldinger, uavhengig av klinikk/avdeling (personopplysninger i saken vises ikke). Dette er valgt bevisst for at klinikker og avdelinger skal få inspirasjon og lære av hverandre.

141 meldinger

Per 31. januar 2024 er det registrert 141 #Råbra-meldinger. Det er nesten tre meldinger i uken! Alle klinikker og stab har meldt og mottatt saker innenfor alle fem kategorier. En gjennomgang av meldingene viser at det har vært delt ut mange #Råbra-diplomer til ansatte i løpet av 2023.

– I tillegg til konkrete tiltak og endringer som iverksettes på bakgrunn av #Råbra- meldinger, er trolig den største gevinsten økt samarbeid i og på tvers av avdelinger og klinikker. Dette påvirker arbeidsmiljøet, noe som er viktig både for de ansatte og for pasientene våre, forteller Martinsen.

Les mer om lanseringen av #Råbra! (pingvinavisa.no)

Les fem av #Råbrameldingene (PDF)