Nor-Hand-studien

Overvekt kan forverre artrosesmerter

Forskning viser sammenheng mellom kroppsmasseindeks (KMI) og smerter ved håndartrose. Nor-Hand-studien viste at høyere KMI var knyttet til mer uttalt smerte i hender, føtter, knær og hofter, samt økt smertefølsomhet.

Publisert 12.04.2023
Sist oppdatert 22.12.2023
Tre damer som smiler bredt
Leder av Nor-Hand, Ida Kristin Haugen og de to stipendiatene i håndartrose-gruppa, Marthe Gløersen og Elisabeth Mulrooney

Førsteforfatter og PhD-stipendiat Marthe Gløersen har ledet dette arbeidet ved forskningssenteret REMEDY på Diakonhjemmet sykehus. 

Betennel​sestilstand kan gi smerter

– Konklusjonen er at det er en sammenheng mellom høyere KMI og mer intense smerter i leddene, inkludert hendene, føttene, knærne og hoftene, hos personer med håndartrose. I tillegg til at overvekt og fedme gir økt belastning på leddene, som for eksempel knærne, har fedme en del generelle systemiske effekter som kan påvirke hele kroppen. En lettgradig betennelsestilstand i kroppen, altså lavgradig inflammasjon, kan bidra til mer smerte hos overvektige/tykke personer, forteller stipendiat Marthe Gløersen. 

Nor-Ha​nd-studien

Studien ble gjennomført på 281 av deltakerne i Nor-Hand-studien. Alle deltakerne i denne studien hadde håndartrose, evt i kombinasjon med artrose i andre ledd. 
 
– Vi ønsket å undersøke om det var en sammenheng mellom KMI og smerte hos personer med håndartrose og hvorvidt denne sammenhengen var forårsaket av de systemiske effektene av overvekt og fedme. Blant annet målte vi nivåene av hormonet leptin som produseres i fettvev. Studien viste en statistisk sammenheng mellom høy KMI og økt smerte hos personer med artrose, forteller hun.

Få tidligere s​​​tudier

Resultatene støtter noen få tidligere studier som viser sammenheng mellom økt KMI og mer smerte i hender i en befolkning med håndartrose. 
 
– I denne studien så vi at sammenhengen mellom KMI og smerte i hendene i stor grad kunne forklares av påvirkningen av leptin, mens effekten av leptin var mindre for smerte i hofter, knær og føtter. Dette forteller oss at KMI kan bidra til smerte på ulike måter, både via hormonet leptin og via andre effekter, som økt belastning på ledd ved overvekt og fedme. 

Vektnedgang kan gi mindre smerter

Funnene kan understøtte at vektnedgang kan redusere smertene, ikke bare ved kneartrose, men også ved håndartrose. Hun understreker imidlertid at dette er noe som bør utforskes videre i fremtidige studier. 
 
Dette er like aktuelt som da artikkelen ble publisert i 2022.