Ønsker revmatologiske pasienter fra Kongsvinger velkommen

Fra 1. mai får sykehuset ansvar for revmatologiske pasienter fra Kongsvinger-traktene. – Vi skal gjøre alt vi kan for at overgangen blir så lett som mulig og for at pasientene får den beste behandling og oppfølging.

Publisert 28.04.2023
Gruppebilde av hvitkledde utenforsykehuset
Overlege Lars Karoliussen, avdelingsleder Christin Lunner Olsen, kvalitetsrådgiver Frank Bakkejord, avdelingsleder Sølvi Ristvedt Molvik og klinikkleder Kjetil Bergsmark fra Diakonhjemmets revmatologiske fagmiljø ønsker nye pasienter velkommen.
Det sier Kjetil Bergsmark, klinikkleder for Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning. Sammen med kolleger på sykehuset legger han nå til rette for at overføringen av ansvaret for revmatologiske pasienter skal gå som ønsket. 

Mangler revmatolog på Kongsvinger syke​​hus

Grunnen til at Diakonhjemmet sykehus nå får revmatologiske pasienter fra kommunene Kongsvinger og Eidsskog fra 1. mai er at tilbudet på Kongsvinger sykehus opphører. Sykehuset vil fra den dato mangle revmatolog. Ahus, som Kongsvinger sykehus er en del av, ba i mars omkringliggende sykehus med revmatologisk ekspertise om hjelp.

Revmatismesykehuset på Lillehammer, Martina Hansens hospital og Diakonhjemmet sykehus ble bedt om å bistå Ahus. De tre sykehusene har så, i samråd med Ahus og Helse Sør-Øst RHF,  fordelt tilbudet seg imellom til pasientene fra Kongsvinger sykehus. 

Fritt sykehusvalg g​jelder

Om de aktuelle pasientene fra Kongsvinger ønsker seg et annet sykehus enn det de i utgangspunktet nå får tilbud om overflytting til, gjelder ordningen med Fritt sykehusvalg som vanlig. 

- Vi har allerede mange pasienter fra hele regionen og vil strekke oss langt for å kunne gi et godt tilbud til alle som ønsker oss som sitt sykehus, sier Bergsmark.