Nyutdannet, og allerede ett år psykosebehandling på CV'n

For tredje året på rad utdannes fire psykologer i omfattende psykoseutredning og behandling ved Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus. Dette internpraktikumet i psykosebehandling er unikt i sitt slag i Norge, og er et samarbeid mellom Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og helseforetaket. Ordningen har vært svært vellykket.

Publisert 05.06.2023
Sist oppdatert 07.06.2023
En smilende mann og kvinne står foran et gammelt murbygg.
Karianne Elnæs Fredriksen er nyansatt psykolog ved Vinderen DPS etter psykosepraktikum, kull nummer to. Her sammen med psykologspesialist og veileder Morten Skiaker. Begge jobber ved Spesialisert poliklinikk. Foto: TIPS Sør-Øst

​Psykos​​epraktikum – et populært tilbud blant psykologistudentene

 - Det er mange studenter som ønsker seg dette tilbudet, det er veldig populært, sier psykolog Karianne Elnæs Fredriksen. Hun er nå ansatt ved Spesialisert poliklinikk ved Vinderen DPS etter ett års psykosepraktikum som student samme sted.

- Man er kanskje skeptisk til å ansette nyutdannede fordi vi har mindre erfaring, men dette praktikumet bringer med seg en stor andel målrettet erfaring etter ett år med både utredning, behandling og familiesamarbeid, sier Karianne.

- Professor og klinikkleder Anne - Kari Torgalsbøen ved Psykologisk institutt, UiO, har over flere år arbeidet for å etablere psykosepraktikum, og var den som tok initiativ til å få i stand dette mini-internpraktikumet med opplæring i psykosebehandling. Vi hadde da kapasitet til å legge til rette for fire studenter i året, forteller Morten Skiaker. Han er psykologspesialist ved Spesialisert poliklinikk og har vært Kariannes veileder gjennom hennes år som student. Kull nummer tre er ferdige med sitt internpraktikum til jul i år.

 - I praktikumet får studentene ansvar for et pasientløp og dennes pårørende, der man er i klinikken en hel dag i uka i løpet av ni måneder, forteller Karianne.

I forkant av praksisen får alle studentene en ukes intensivt psykosekurs der fagansvarlig er professor Merete Glenne Øie. Her deltar både studentene, vitenskapelige ansatte ved instituttet samt fagpersoner fra klinikken sammen i undervisningen. Slik har man lagt til rette for god dialog mellom studenter, lærere og klinikere som sammen drøfter de ulike temaene undervisningen omfatter.

 - Det tette samarbeidet reduserer avstanden mellom akademia og klinisk praksis, påpeker Morten. Kurset tar opp relevante temaer og oppdatert forskning og er en god og viktig innføring i det studentene skal ut å praktisere.

I tillegg til intensivkurset får også alle studentene opplæring i metoden Psykoedukativt familiesamarbeid (PEF) gjennom tilbudet til TIPS Sør-Øst. Dette skjer også før oppstarten av praktikumet. Her kommer man rett ut i det med rollespill, og studentene opplever en bratt læringskurve. Til sammen utgjør disse to kursene en ganske omfattende opplæring.

- En-familiesamarbeid og PEF kurset gir jo en enormt oppdatert kunnskap, og etter at studentene har vært igjennom sitt første PEF-løp med en familie begynner man virkelig å ha store ressurser tilgjengelige som behandler, understreker Morten.

Dybdeveiledning i spesi​​alisthelsetjenesten

Karianne forteller at det har vært utrolig spennende å delta i psykosepraktikumet, og at det er lagt opp slik at studentene har fått en unik dybdeveiledning i spesialisthelsetjenesten.

- Man får gått grundig inn i en pasientsak og får tett oppfølging rund individualbehandling, men også familiebehandling med opplæring i PEF fra TIPS Sør-Øst, sier Karianne.

Studentene får også opplæring i relevante utredningsverktøy både gjennom intensiv-uka på universitetet, i tillegg til opplæring i klinikken, for eksempel i SIPS-intervjuet.  Morten og Karianne understreker det gode samarbeid mellom avdelingen på Vinderen og Psykologisk institutt.

- Det er satt av veldig mange ressurser til oss som man merker godt som student, og som jeg tror pasientene også legger merke til, nemlig at det er en profesjonalitet i oppfølgingen av oss som studenter, sier Karianne.

Rekruttering av p​asienter

Studentene, som jobber i tospann, starter med alliansearbeid og utredning under veiledning og oppfølging. I tillegg samarbeider de med ansvarlig lege. De starter også opp med en-familiesamarbeid og møter både pasient og familie. Som regel skjer dette hver uke, men også etter pasientens ønsker og behov. Både pasient og familie får en intensiv oppfølging. Pasientene som rekrutteres må være villige til å møte studenter og må også ønske å involvere pårørende i behandlingen.

- Det er ikke alltid så lett å time det å finne pasienter som egner seg, og som takker ja til et slikt løp med studenter. Ikke bare pasienten, men også pårørende må takke ja – og det har ikke vært lett. I utgangspunktet skal det altså være en pasient med en førstegangspsykose, og i noen tilfeller har vi også hatt pasienter med høyrisiko tilstander, sier Morten.

Pasientene skal være avklarte, men ikke ferdig utredet. De skal kunne tenke seg å møte studenter, det vil si at de møter begge studentene samtidig. Det er altså tre personer i rommet, noe som er litt uvanlig. De må også samtykke til å kunne tas opp på video, slik at studentene kan få veiledning på timene i etterkant. Pasientene må også ha en type innsikt i psykosen, samtidig som de ikke kan ha en betydelig suicidrisiko. De må også kunne være med alle de ni månedene studentene har praktikum, ha et ønske om å følge en behandling og heller ikke ha flytteplaner.

- I tillegg til å få utredning og behandling av studentene, får de også et tilbud om å få behandling av oss som er veiledere etterpå. Rekrutteringen har vært nervepirrende, fordi du ønsker jo at studentene får en egnet pasient som har en sykdomshistorie som gjør det mulig for studentene å håndtere den, forteller Morten.

Fra motstand i behandl​ermiljøene til revolusjon

Det har vært litt motstand i behandlermiljøet rundt opprettelsen av dette praktikumet. Noe av skepsisen har vært knyttet til at studenter uten autorisasjon skal behandle en så alvorlig tilstand som psykose. Tidligere har man styrt unna både psykoselidelser, bipolar lidelse og suicidalitet når det gjelder studentpraksis.

- Slik kan vi si at dette psykosepraktikumet er revolusjonerende, fordi studentene skal behandle en førstegangspsykose i et tidlig utrednings- og behandlingsforløp, sier Morten.

Det finnes ingen tilsvarende praktikum andre steder i landet. Her får studentene et dybdearbeid med pasienter med de mer alvorlige tilstandene. Det å kunne få erfaringen innenfor disse trygge rammene har vært helt uvurderlig, forteller Karianne. Spesialisert poliklinikk sitter med mye nyttig erfaring og kunnskap, blant annet når det gjelder rekruttering av pasienter. De deler gjerne denne erfaringen med et eventuelt nytt praktikumsted.

Rekrutterte student til led​ig stilling etter praktikum

- Etter at jeg var ferdig med praktikumet, åpnet det seg en ledig stilling slik at jeg fikk min første jobb her, forteller Karianne. Her får jeg ​brukt det jeg lærte i praktikumet i jobben: Det at såpass mye var kjent da jeg startet i stillingen, gjorde det mye lettere og tryggere for meg å komme ut i arbeidslivet. Det ble en veldig fin overgang.

- For meg er denne pasientgruppen veldig spennende og noe jeg ønsket å jobbe med siden jeg startet studiene. Derfor var det veldig heldig for meg å kunne prøve ut dette gjennom denne læringsprosessen. Det jeg lærte, er at denne gruppen pasienter også kommer med vanlige, allmenpsykologiske utfordringer som relasjonelle utfordringer, angst, depresjon og dårlig selvtillit -  som det er like viktig å jobbe med, i tillegg til de mer alvorlige psykosesymptomene, sier Karianne.

- Vi har ikke oversikt over hvor mange av praktikum studentene som nå jobber i psykosefeltet. Målet må være å få rekruttert disse nyutdannede til å arbeide her slik at denne kunnskapen og erfaringen kommer pasientene og familiene til gode, når den først finnes og er fersk. Vi bør sørge for at de som ønsker å bli værende, ikke blir borte fra feltet, oppfordrer Morten.

Oppfordrer helseforetakene til å ​ansette

Vinderen tok med seg den utfordringen i ansettelsen av Karianne. Etter internpraktikumet med psykosekunnskap, teori, utredningserfaring og nevropsykologisk erfaring, i tillegg til PEF erfaringen – hadde hun en sterk CV.

- Vi bør tenke at vi skal ta vare på og utvikle denne kompetansen nettopp i psykosefeltet – og vi vil gjerne bidra til dette ved å snakke om det slik som her. Kanskje dette er en måte å spre kjennskapen til denne ferske kompetansen, påpeker Morten og Karianne.

Kullet som går ut nå til jul har altså med seg ett år med total psykosebehandling, og det er det ikke mange nyutdannede som har. Dette er ganske unikt!