Ny forskning

Nye anbefalinger for behandling av artrose

De europeiske anbefalingene for grunnbehandling av hofte- og kneartrose er oppdaterte, basert på ny forskning. Det er viktig at personer med artrose får riktig behandling for å minske smerter og forbedre funksjonen.

Publisert 22.01.2024
Sist oppdatert 18.03.2024
To kvinnelige forskere
Førsteamanuensis Tuva Moseng og professor Nina Østerås ved Diakonhjemmet sykehus har ledet arbeidet med de europeiske anbefalingene for grunnbehandling av artrose.

Artrose rammer svært mange, og forekomsten øker med en mindre aktiv befolkning som lever lengre. Rundt 50 prosent vil i løpet av livet få artrose, og sykdommen har betydelig innvirkning på individer og samfunn.

– Det er svært viktig at behandlingsanbefalinger er oppdaterte i tråd med den nyeste forskningen på feltet. Dette kan bidra til at personer med artrose får tilgang til den mest effektive behandlingen for å mestre sine artroseplager, forteller professor Nina Østerås ved Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon ved Diakonhjemmet sykehus.

Østerås har ledet arbeidet med den nye oppdateringen av behandlingsanbefalingene fra den europeiske organisasjonen innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer (EULAR).

– Det har vært en stor jobb å gå gjennom forskningsfeltet, og en gruppe bestående av 25 ledende fagfolk og personer med artrose fra 14 forskjellige europeiske land har samarbeidet om jobben, forklarer Østerås.

Forskningsbaserte anbefalinger

– Det er verd å nevne at de oppdaterte behandlingsanbefalingene bygger på anbefalingene som først ble publisert i 2013, forklarer førsteamanuensis Tuva Moseng ved Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon ved Diakonhjemmet sykehus.

Hun har hatt ansvaret for gjennomgangen av publisert forskning.

– Vi har gått gjennom all relevant forskning som har blitt publisert på feltet siden 2012, og i lys av disse resultatene har vi blitt enige om viktige oppdateringer, forteller Moseng.

To overordnede prinsipper

Helsepersonell må vurdere hver pasients unike situasjon når de utarbeider en behandlingsplan i samarbeid med pasienten. Planen skal bygge på en helhetlig vurdering av den enkeltes situasjon.  En slik plan kan inneholde en kombinasjon av ulike behandlingsformer, som for eksempel trening, fysioterapi, ernæringsrådgivning, kognitiv terapi og hjelpemidler.

Pasientene må også få den nødvendige kunnskapen og ressursene for å delta aktivt i sin egen behandling. Det innebærer å informere om sykdommen, hvordan ulike behandlinger virker og hvordan pasienter selv kan påvirke egen helse og artrose. Målet er å styrke pasientenes muligheter til å ta mer kontroll over egen helse og behandling, noe som kan føre til bedre helseutfall.

Ut fra disse prinsippene er det staket ut åtte konkrete anbefalinger for å sikre god behandling:

 

  • Skreddersy en helhetlig behandlingsplan for hver enkelt.
  • Gi informasjon som gjør pasientene i stand til å forstå og mestre sykdommen.
  • Utvikle individuelt tilpasset treningsopplegg, med riktig dosering over tid.
  • Vurder hvordan treningen best kan tilbys den enkelte (for eksempel som gruppetrening, individuelt eller digitalt).
  • Anbefal å opprettholde en sunn kroppsvekt, og om nødvendig, å gå ned i vekt.
  • Anbefal gode sko og ganghjelpemidler, som krykke eller stokk, ved behov.
  • Gi råd om tilpasninger på arbeidsplassen for å støtte personens evne til å stå i arbeid.
  • Gi støtte over tid til livsstilsendringer, som kan hjelpe personen til å leve sunnere.

Stor enighet

Det er viktig å få frem at ekspertgruppen var svært enige om de endelige oppdateringene og formuleringene. Det var en gjennomsnittlig enighet på mellom 9,2 og 9,8 på de enkelte anbefalingene, på en skala fra 0 til 10, hvor 10 betyr fullstendig enighet. Syv av de åtte anbefalingene er også understøttet av randomiserte og kontrollerte forskningsstudier, som er den anbefalte metoden for å undersøke effekten av tiltak.

Les hele artikkelen i BMJ!

For klinikere: Helsepersonell rev15mars24.pdf

For deg som har artrose: Pasient rev15mars24.pdf