Ny pod fra Senter for psykofarmakologi: Gal medisin

Svært mange bruker medisiner mot depresjon, angst, ADHD, psykose eller bipolar lidelse. Hvorfor virker ikke behandlingen likt for alle?

Publisert 10.03.2022
Sist oppdatert 28.12.2023
Nærbilde av Erik Sveberg Dietrichs, ute, trær i bakgrunnen

I poden Gal medisin, produsert ved Senter for psykofarmakologi (SFP), forteller dr. med og overlege ved avdelingen, Erik Sveberg Dietrichs, og andre eksperter om flere aspekter ved behandlingen av de ulike sykdommene. Dette er tema som angår veldig mange, men som det ikke er så normalt å snakke om.

Sveberg Dietrichs har arbeidet ved Senter for psykofarmakologi ved Klinikk for psykisk helse og rus i ett år. Avdelingen er et kompetansesenter i klinisk psykofarmakologi og arbeider for å fremme kunnskap om legemidler og bivirkninger. Målet er å bidra til mer rasjonell legemiddelbruk i psykiatrien. Dette gjør de gjennom legemiddelanalyser, farmakogenetiske analyser og rusmiddelanalyser. Tolkning av prøvesvarene bidrar til å øke nytteverdien i klinisk praksis.
​Senter for psykofarmakologi​

Han setter stor pris på muligheten til å jobbe både direkte med pasienters problemstillinger i poliklinikken og samtidig være tett på forskningsmiljøet i avdelingen.

– Vi vet at 10-20 % av alle sykehusinnleggelser i Norge er relatert til legemiddelbruk, sier han.

– Forskning og formidling på legemidlers virkning, bivirkninger og nedbryting i kroppen er derfor av stor betydning for veldig mange, både pasienter og behandlere, sier Dietrichs videre.

Dietrichs er også førsteamanuensis ved UiT, Norges arktiske universitet, der han for tiden forsker på hvordan enkelte psykofarmaka påvirker leveren og hvordan medikamenter kan forhindre hjertesvikt. 

​Forskersonen.no: 
Viagra kan potensielt redde livet til alvorlig nedkjølte

Psykiske lidelser, medisiner og påvirkning på hjertet

I traileren til Gal medisin introduserer Dietrichs poden slik:
– Det er veldig vanlig, sannsynligvis mye vanligere enn du tror, å bruke medisiner mot depresjon, angst, ADHD, eller andre psykiske lidelser, som psykose eller bipolar sykdom. Men hvordan kan disse sykdommene behandles, og virker behandlingen likt for alle? Finnes det bivirkninger som vi må ta hensyn til og kan man bli syk av medisinene? Disse spørsmålene og mange andre skal vi ta opp i Gal medisin.

Foreløpig er det kommet to episoder av poden. I Psykiske lidelser – medisinsk behandling gjennom historien får du innblikk i hvordan psykiske lidelser har blitt behandlet opp gjennom historien, fra forhistoriske kranier med hull i hodet, til lobotomi og insulinsjokkbehandling og utviklingen av moderne psykofarmaka, medikamenter med effekt mot psykiske lidelser, som depresjon, mani og psykoser. 

I den andre episoden, Blir hjertet påvirket av behandlingen mot psykiske lidelser?, hører vi om hvordan medikamenter mot psykiske lidelser påvirker hjertet, hvordan hjertet virker og hvordan medisiner kan påvirke hjertefunksjonen, også når det ikke er intensjonen med behandlingen. 

Hør episodene: Gal medisin
Podcasten er tilgjengelig på Spotify, Google podcast og iTunes.​

​Sjekk også ut sykehusets podcast, Min sykehushverdag​.