Ny digital disputas på Diakonhjemmet sykehus

Ulf Sundin har forsvart sitt doktorgradsarbeid om hvordan MR kan brukes til vurdering og prediksjon av sykdomsaktivitet og behandlingseffekt hos mennesker med leddgikt.

Publisert 10.05.2021
Sist oppdatert 28.12.2023
En gruppe mennesker som står i en park
Fra venstre: Espen A. Haavardsholm, Ulf Sundin, Siri Lillegraven og Anne-Birgitte Aga. Foto: Bitte Stenvik.

Tittel for Sundins doktorgradsarbeid er "Magnetic resonance imaging in early rheumatoid arthritis - Evaluation of treatment response and prediction of future disease course". Ulf Sundin og medarbeidere har undersøkt verdien av MR-undersøkelse for vurdering av behandlingsrespons og leddskadeprogresjon hos pasienter med tidlig RA som mottar moderne behandling. 

Bakgrunn

Leddgikt (Revmatoid artritt) er en kronisk progressiv inflammatorisk leddsykdom som rammer ca. 0,5-1 % av befolkningen. Nye medikamenter og behandlingsmetoder har i de siste to tiårene ført til en betydelig forbedret prognose for pasienter som får sykdommen. Likevel er det relativt vanlig at behandlingen ikke får ønsket effekt, og hos noen kan utvikling av irreversible leddskader oppstå til tross for et tilsynelatende vellykket behandlingsforløp. Med hjelp av magnetresonanstomografi (MR) kan begynnende strukturelle leddskader potensielt fanges på et tidlig stadium, og lavgradig inflammasjon kan oppdages selv i ledd som ved klinisk undersøkelse fremstår som friske. 

Hva ble funnet?

I sin avhandling fant Sundin at MR er en pålitelig metode som muliggjør nøyaktig, objektiv og reproduserbar vurdering av inflammasjon og påfølgende strukturell leddskade hos pasienter med revmatoid artritt. MR kan gi opplysninger om sykdomsaktivitet og utvikling av leddskade under behandling, og kan bidra til å identifisere risiko for en ugunstig sykdomsutvikling. Videre er MR velegnet som utfallsmål i kliniske studier, ettersom selv små endringer over tid kan påvises med høy presisjon.
 
Samtidig viser resultatene at MR-undersøkelse av pasienter med revmatoid artritt ikke nødvendigvis tilfører informasjon om behandlingsrespons og prognose utover hva som fås gjennom klinisk undersøkelse, blodprøver og vanlig røntgen. Resultatene fra avhandlingen kan være til hjelp for å vurdere når det er riktig å bruke MR i klinisk praksis.
 
Oppgitt tema til prøveforelesningen var: Axial Spondyloarthritis: - Current evidence in diagnosis and imaging”. 
 

Les kunngjøringen

Om Sundin og veilederne

Ulf Sundin er utdannet til lege ved Göteborgs Universitet i Sverige. Han kom først til Radiologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus i 2016, og begynte i 2017 som doktorgradsstipendiat ved Avdeling for forskning og innovasjon. Han har siden i fjor arbeidet som lege ved ortopedisk avdeling, der han deler sin tid mellom forskning og klinisk praksis. Med fullført doktorgrad vil han i tiden fremover ha en sentral rolle som postdoktorstipendiat i en større klinisk studie om karpaltunnelsyndrom, som er et samarbeid mellom de revmatologiske og ortopediske fag- og forskningsmiljøene ved Diakonhjemmet sykehus og Martina Hansens Hospital. 
 
Hovedveileder for Sundin har vært lege og seniorforsker Siri Lillegraven, som er leder for Enhet for klinisk forskning, ved Avdeling for forskning og innovasjon, på Diakonhjemmet sykehus. Biveiledere har vært overlege Anne-Birgitte Aga ved OUS Rikshospitalet, og professor Espen Haavardsholm, leder for Avdeling for forskning og innovasjon på Diakonhjemmet sykehus. Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet sykehus de siste årene er det sykehuset i landet, utenom universitetssykehusene, som forsker aller mest.