ARCTIC-REWIND

Noen leddgiktpasienter kan slutte med betennelsesdempende medikamenter

Ubehandlet leddgikt gir smertefulle betennelse i blant annet ledd, med nedsatt livskvalitet. Moderne behandling gjør to av tre leddgiktpasienter tilnærmet symptomfrie, og mange ønsker da å slutte med medikamenter. Ny studie fra REMEDYsenteret viser at det  kan være riktig for enkelte.

Publisert 11.04.2023
Sist oppdatert 25.03.2024
Seks av syv forfattere samlet, fra venstre: Anna-Birgitte Aga, Nina Paulshus Sundlisæter, Siri Lillegraven, Daniel H. Solomon, Joe Sexton, Espen A. Haavardsholm. Foto: Nicolas Tourrenc

Det er nettopp publisert resultater fra studien ARCTIC REWIND i ​det anerkjente tidsskriftet JAMA.

Bidrar med nyttige resultater

Studiepasientene i den norske ARCTIC REWIND studien brukte i hovedsak legemiddelet metotreksat, som er førstelinjebehandling ved leddgikt. 

– Til tross for metotreksats sentrale rolle i behandlingen av leddgikt, er det forsket mye mindre på metotreksat enn på nye legemidler. Vi er derfor ekstra glade for at studien bidrar med klinisk nyttige resultater for en av de viktigste medikamentene innen fagfeltet, forteller lege, førsteamanuensis og forsker ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Siri Lillegraven. 
 
Studien ledes fra forskningssenteret REMEDY, etablert i 2022 med finansiering fra Norges Forskningsråd og Olav Thon Stiftelsen.
 

Demper immunforsvaret

Leddgikt er en autoimmun sykdom, det vil si at kroppens immunforsvar angriper seg selv. Ved leddgikt oppstår det betennelser som primært angriper leddene. Behandlingen er revolusjonert de to siste tiårene, og riktig behandlet opplever mange med leddgikt få eller ingen symptomer. En viktig del av behandlingen er å dempe pasientens immunforsvar med medikamenter. 
 
– Vi har manglet gode data på om pasienter som har vært helt eller nesten symptomfrie i lengre tid, såkalt remisjon, kan redusere immundempende behandling. Dette ønsket vi derfor å studere, forteller Lillegraven.
 

De første ​resultatene fra ARCTIC REWIND

De første resultatene fra studien ble også publisert i tidsskriftet JAMA i 2021.  Kontrollgruppen fikk stabil full dose legemiddel, mens studiepasientene fikk halv dose.
 
– Med halv dose fikk flere forverring av sykdommen, sammenlignet med de som fortsatt brukte full dose medisin, forteller Lillegraven. 
 
​Studiepasientene, som ikke opplevde sykdomsforverring med halv medisindose, ble tilfeldig valgt til enten å gå videre med halv dose medisin, eller til å slutte med medikamentell leddgiktbehandling. Resultatene viste at 39 prosent av pasientene som sluttet fikk økt sykdomsaktivitet i løpet av et år.  Dette skjedde for 17 prosent av dem som fortsatte med halv dose medisin. Det var dermed 61 prosent av dem som sluttet med medikamentell behandling som ikke fikk forverring av sykdomsaktiviteten det påfølgende året. Det er disse resultatene som nå publiseres som et research letter i JAMA.
 

Kan klare​ seg uten medisiner

– Studien bidrar til å svare på spørsmål som revmatologer ofte får i møte med pasienter, forteller Lillegraven. 
 
Selv om dette er en relativt liten studie, gir funnene klare indikasjoner på at det er en gruppe pasienter som kan klare seg helt uten medisiner over tid, dersom de først har vært i langvarig remisjon. Resultatene gjør at lege og pasient sammen har bedre mulighet til å vurdere hvorvidt man skal forsøke å redusere behandlingen hos den enkelte, sier hun.
 

Samarbeid fra alle hels​​eregioner

Studien er et samarbeid mellom ti revmatologiske avdelinger, og pasienter fra alle helseregioner i Norge har deltatt.  Både leger og sykepleiere har hatt en aktiv rolle i oppfølgingen av pasientene og i innsamling av de nødvendige data. 
 
Leder for forskning og innovasjon ved Diakonhjemmet sykehus og leder av forskningssenteret REMEDY, Professor Espen A. Haavardsholm, fremhever hvor avgjørende slikt samarbeid er for norsk revmatologi. 
 
– Denne fantastiske oppslutningen rundt multisenterstudier er helt avgjørende for å ha mulighet til å gjennomføre forskning som endrer klinisk praksis, understreker han.