sykehusovergripende funksjoner

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) bytter navn

Fra nyttår gikk NKRR ved Diakonhjemmet sykehus over til å bli Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon (EHI).

Publisert 05.01.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
De fleste på dette bildet er en del av Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon (EHI).

I tillegg til sykehusovergripende ansvar på disse feltene får enheten sekretariatsfunksjon for sykehusets innovasjonsutvalg. Undervisning, formidling og kompetansespredning matriseorganiseres og videreføres i Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR). Nina Østerås er konstituert enhetsleder for EHI.

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har de siste årene jobbet med omorganisering av nasjonale kompetansetjenester. I desember 2022 anmodet Helse Sør-Øst (HSØ) Diakonhjemmet sykehus om å innlemme NKRR i NBRR, innen utgangen av 2023.  

Innovasjon og bærekraft

Sykehuset tar mål av seg til å utvikle fremtidens helsevesen og å være en arena for innovative løsninger og bærekraftige helsetjenester. HSØ har klare forventninger til at sykehuset skal komme i gang med «Brukerstyrt poliklinikk» (BPOL).

Flere av de ansatte ved EHI har erfaring fra digital hjemmeoppfølging i forskningsprosjekter og fra å utvikle bærekraftige helsetjenester.

– Dette grepet styrker sykehusets strategi for å utvikle fremtidens helsevesen og være i front for innovative og bærekraftige helsetjenester, sier forskningssjef Espen A. Haavardsholm.

Morgendagens helsetjenester

– Vi har allerede erfaring med helsetjenesteforskning og innovasjon, og det blir spennende å jobbe mer fokusert med dette framover, sier konstituert enhetsleder, Nina Østerås.

EHI vil bidra til at sykehuset blir rustet til å levere morgendagens helsetjenester, oppfylle kravene fra oppdragsgiverne og håndtere utfordringene  nevnt i rapporten fra Helsepersonellkommisjonen.

– Samtidig skal vi videreføre oppgavene med å formidle forskningsbasert kunnskap og spre kompetanse om revmatologisk rehabilitering. Dette inngår i den nasjonale behandlingstjenestens (NBRRs) mandat. På den måten vil det bidra til å styrke dennes utadrettede virksomhet, oppsummerer Østerås.