Leverte prioriteringsrapporter til helseministeren

Vår sykehusdirektør Jan Frich leverte 15. februar en av tre ekspertutredninger om prioritering i helsevesenet til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol.

Publisert 15.02.2024
Sist oppdatert 24.05.2024
En gruppe mennesker som står på talerstoler med en person stående bak seg
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol (t.h.) og de tre ekspertgruppenes ledere, sykehusets direktør Jan Frich, helseøkonom Hans Olav Melberg og Ingrid Miljeteig, professor ved Universitetet i Bergen og leder av klinisk etikkomité i Helse Bergen HF.

Jan Frich har ledet en ekspertgruppe som har utredet tilgang til og prioritering av nye behandlingsmetoder. Ekspertgruppen har utredet problemstillinger og foreslått tiltak knyttet til forholdet mellom nasjonale prioriteringsbeslutninger på gruppenivå og beslutninger om enkeltpasienters tilgang til nye behandlingsmetoder på individnivå.

Tilgang, perspektiv og åpenhet

– Vi har gitt noen anbefalinger for å fremme pasienters tilgang til behandling. Vi foreslår blant annet en ordning for vurdering av individuell tilgang til behandling som ikke er innført på gruppenivå av Beslutningsforum. Dette er et forslag som vil kunne gjøre det mulig å gi tilgang til ny behandling for pasienter som i vesentlig grad avviker fra gruppen, forteller Jan Frich.

En annen ekspertgruppe har utredet spørsmålet om perspektiv, og gir anbefalinger som har relevans for vurderinger av nytten av behandling i forbindelse med beslutninger i Nye metoder og for blåreseptordningen. Her har forholdet mellom dagens helsetjenesteperspektiv og et bredere samfunnsperspektiv blitt vurdert.

Den tredje ekspertgruppen har vurdert spørsmålet om åpenhet, og peker på ulike tiltak for mer åpenhet og bedre kommunikasjon om prioriteringsbeslutninger.

Best mulig bærekraft og rettferdighet

De tre ekspertgruppenes rapporter ble samlet overlevert 15. februar til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol. De skal brukes i arbeidet med ny stortingsmelding om prioritering som kommer til neste år. Rapportene skal nå ut på høring.

Les ekspertrapportene (regjeringen.no)

– Det er viktig at vi har et godt kunnskapsgrunnlag når vi skal arbeide med en ny prioriteringsmelding. Derfor satte vi ned de tre ekspertgruppene, og jeg er glad for å motta rapportene. Gruppene har gjort et grundig og godt arbeid, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under pressekonferansen.

– Temaet prioritering i helsetjenesten er et tema som vekker engasjement og debatt. Det handler om hvordan vi skal bruke ressursene i helse- og omsorgstjenesten på en mest mulig bærekraftig og rettferdig måte. Gode helsetjenester krever gode prioriteringer, sa Kjerkol.