Koronavaksiner til immunsvekkede pasienter

Hva skjer når koronavaksine gis til pasienter med nedsatt immunforsvar? Nor-vaC-studien kartlegger virkningen av vaksinen hos personer som bruker immundempende medisiner. Studien har gitt pasienter og kliniske miljøer hjelp til vaksinebeslutninger gjennom pandemien.

Publisert 26.05.2023
Sist oppdatert 01.06.2023
En gruppe mennesker som poserer
Fra venstre: Margareth Sveinsson, Anne Therese Tveter, Ingrid Egeland Christensen, Ingrid Jyssum, Kristin Isabella K. Espe, Silje W. Syversen, Guro Løvik Goll, Kristin K. Jørgensen, Joe Sexton og Kristin Bjørlykke.
Da​ koronavaksinene kom i 2021, var pasienter og behandlere bekymret for tilstrekkelig virkning for enkelte pasientgrupper. Noen vaksiner virker dårligere ved svekket immunforsvar. Rundt 50 000 nordmenn med betennelsessykdom i ledd eller tarm behandles med immundempende medisiner.

Forskere ved Diakonhjemmet sykehus (DS) tok initiativ til en klinisk studie på vaksineeffekt for disse. Guro Løvik Goll, forsker og overlege i revmatologi ved Diakonhjemmet sykehus, leder studien.

– Pasientens immunsystem må fungere godt nok til å bli aktivert av vaksinen og gi beskyttelse mot infeksjon. Immunsvekkede pasienter var ikke med i studiene der koronavaksinene først ble testet. Stor usikkerhet knyttet seg derfor til hvor god beskyttelse vaksinene ville gi våre pasienter. I en pandemi, der viruset kan gi alvorlig sykdom og død, var dette et viktig forskningsspørsmål som burde besvares raskt, forteller studieleder Goll. 

Partnerskap kartlegger vaksineeffekt

Revmatologer, gastroenterologer og immunologer fra Diakonhjemmet sykehus, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus gikk sammen for å kartlegge vaksineresponsen, i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Helse Sør-Øst og Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) er studiens viktigste finansieringskilder. ​

Klinisk studie​

​​1600 pasienter med leddsykdom og 700 med betennelsessykdom i tarm ble raskt inkludert. Blodprøver tas før og etter hver vaksinedose og etter positiv covid-19. Vaksinene er godt tolerert av studiepasientene. Bivirkninger er færre enn i kontrollgruppen av friske helsearbeidere.

Sykepleier seter vaksine i armen på pasient

Studiepasientene leverte blodprøve før og etter hver vaksinedose, og etter positiv covid-19.

– Heldigvis har de aller fleste av pasientene våre antistoff-respons etter vaksinering, men den er svakere og faller raskere enn hos friske. Takket være det høye antallet pasienter har vi kartlagt vaksineresponsen for ulike medikament-og sykdomsgrupper, forteller Goll.

Studien viser at gjentatte vaksinedoser gradvis styrker effekten, målt ved antistoffer. En annen del av immunresponsen, T-cellene, er også viktig for å vedlikeholde forsvar mot alvorlig covid-19.

– Vi har samlet T-celler fra noen pasienter gjennom hele studien. Det gir mulighet til å følge begge armene av immunsystemet, gjennom gjentatt vaksinering og etter covid-19-sykdom. Det verdifulle T-celle-materialet, det store antallet deltakere og den jevnlige blodprøvetakingen skiller Nor-vaC fra de fleste liknende studier, forklarer Goll. 

Stor internasjonal oppmerksomhet

​​Nor-vaC-gruppen har til nå publisert fem vitenskapelige artikler fra studien. Den siste, i det høyt rangerte medisinske tidsskriftet The Lancet Rheumatology, handler om effekt og sikkerhet av fjerde vaksinedose. Publikasjonene har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

– Noe av det viktigste vi jobber med nå, er å se på forekomsten av alvorlig covid-19 blant våre pasienter og mulig sammenheng med antistoff-nivå, alder og medikamentbruk. Vi undersøker også hvordan pasientenes T-celler trigges av vaksiner, og hvor godt aktiveringen holder over tid. Vi skal følge studiepasientene våre fremover, og er takknemlige for at de stiller opp og hjelper oss med denne viktige forskningen, understreker Goll. ​

Fakta

OM PROSJEKTET 
  • Nor-vaC, Immunologisk respons på covid-19-vaksine hos pasienter på immundempende behandling, startet januar 2021. 
OM FAGFELTET 
  • Studien undersøker effekten av vaksinasjon mot covid-19 hos pasienter som bruker immundempende medisiner grunnet ledd- eller tarmsykdom. 
OM FORSKNINGSGRUPPEN 
  • 2300 pasienter med betennelsessykdom i ledd og tarm er inkludert. Prosjektleder: Guro L. Goll (REMEDY Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, DS). Hovedsamarbeidspartnere er Kristin K. Jørgensen (Ahus) Siri Mjaaland (FHI), Ludvig A. Munthe og John T. Vaage (OUS). 
​REFERANSER 
  • Bjørlykke KH, Ørbo HS, Tveter AT et al. 2023 Four SARS-CoV-2 vaccine doses or hybrid immunity in patients on immunosuppressive therapies: a Norwegian cohort study. Lancet Rheumatol. 5(1):e36-e46. 
  • Syversen SW, Jyssum I, Tveter AT et al 2022 Immunogenicity and Safety of Standard and Third-Dose SARS-CoV-2 Vaccination in Patients Receiving Immunosuppressive Therapy. Arthritis Rheumatol. 74(8):1321-1332. 
  • ​Jyssum I, Kared H, Tran TT et al 2022 Humoral and cellular immune responses to two and three doses of SARS-CoV-2 vaccines in rituximab-treated patients with rheumatoid arthritis: a prospective, cohort study. Lancet Rheumatol. 4(3):e177-e187. 

​​