pride

Kampen for kjærligheten

– Kjærligheten må fortsatt kjempes for. Det er en grunn til at pride fortsatt trengs, konstaterer Dan Peder Almaas.

Publisert 28.06.2024
En person som smiler for kameraet
– Pride i Norge har vokst fra å markeres én dag til en måned – bra! Men jeg skulle gjerne hatt flere markeringer gjennom året, og aller helst at arbeidsplasser jobbet mer aktivt med mangfold, sier Almaas.

Dan Peder Almaas får daglig bekreftet viktigheten av å stå trygt i seg selv. Han har aldri lagt skjul på hvem han er, noe som kommer godt med når en jobber tett på mennesker.

– Tryggheten det gir å være stolt av den en selv er gir rom til å være mer til stede overfor dem man møter. Både på jobb og i privatlivet, hevder Almaas.

Fordelen av å være trygg

Dan Peder Almaas begynte å jobbe på sykehuset i hovedresepsjonen på Steinerud november 2015. Etter hvert gikk han over til å jobbe i sekretærenes kontorfellesskap, og på sitt niende år skanner Almaas i dag journaler, er opplæringsansvarlig og klinikk-tillitsvalgt for Fagforbundet. Fra januar i år har Almaas også fått et nytt verv: mangfoldskontakt i Fagforbundet avdeling Sykehus og helse.

– Som mangfoldskontakt opplever jeg hvor bredt mangfoldsarbeidet strekker seg. Jeg får virkelig et innblikk i hva folk står i, og det er fint å kunne være en nøytral part og veilede når noen har det vanskelig på jobb, forteller Almaas.

Det nye vervet innebærer et overordnet ansvar for at sykehusene Oslo Universitetssykehus (OUS), Lovisenberg, Diakonhjemmet og Sofies Minde har et fokus på mangfold året rundt. Almaas går ikke inn i enkeltsaker, men kan være en samtalepartner for tillitsvalgte som trenger litt støtte i lokale saker. Almaas bruker seg selv i rollene han har. Å selv være en minoritet minner ham på at han også må være åpen og ikke forutinntatt.

– Det er viktig å se hele mennesket. Det er lett å tildele folk en hatt; homofil, rullestolbruker, utenlandsk opprinnelse, synshemmet. Mangfoldsarbeid handler om nettopp det. Uavhengig av legning, funksjon, opprinnelse, kjønn, er alle en medarbeider, sier Almaas.

Vær ærlig

Sykehuset er også en arbeidsplass der mange og unike mennesker i mangfoldige roller bruker timevis under samme tak. Almaas er tydelig på at alle ansatte er ansvarlige for å skape en god arbeidsplass. Å skape et godt arbeidsmiljø handler mye om å være ærlig med seg selv, hevder han.

Mangfoldskontakten utfordrer kolleger til å både se hverandre og hilse.

– En trenger ikke være bestevenner og henge sammen på fritida, men alle har en rolle som kollega. Vær ærlig med deg selv og spør om du er så inkluderende som du tror du er. Hvordan oppfattes du av kollegene dine, både nære og perifere? Det samme gjelder sykehuset som arbeidsplass. Jobber sykehuset nok med mangfold? spør Almaas.

– I juni føler jeg meg grå

Glitter-lipgloss og knalle farger stikker seg godt ut på et hvitkledd sykehus, og Almaas trives med å være et fargerikt pust på arbeidsplassen. Men i årets sjette måned føler han seg grå.

– Det går nesten ikke an å peke seg ut under pride, og hurra for det! Jeg er så glad for at folk byr på seg selv og farger byen, sier Almaas.

Hva med diskusjonen om det er nødvendig å markere pride; ligger det noe i at noen opplever oppmerksomheten som overdrevet og upassende? Tvert imot, mener Almaas.

 – Det er nettopp derfor jeg ikke legger skjul på hvem jeg er. Hver dag blir jeg minnet på hvilke rettigheter de før oss har kjempet frem, og som fortsatt må jobbes for å holde på.

Det var ikke før i 2001 at Nederland, som første land i verden, opprettet en lov om likekjønnet ekteskap. I Norge fikk vi det i 2008. Ifølge Amnesty er det i dag 64 land der homofili er straffbart, og i 11 av dem kan det føre til dødsstraff (LHBT+ | Amnesty International Norge).

– Så selv om vi har kommet langt, kan vi ikke slå oss til ro med det. Kampen er ikke vunnet før kjærligheten er for alle, avslutter Almaas.