IPS Vinderen blir regionalt ressurssenter

IPS Vinderen blir ressurssenter for individuell jobbstøtte (IPS)

Publisert 21.01.2020
Sist oppdatert 19.12.2022
9 ansatte i IPS-teamet i gruppe på en parkeringsplass i fjellet
Teamet ved IPS Vinderen, fra venstre: Lars Georg Sveinsen, Gabriel Paaske, Camilla Køtterheinrich, Vibeke Erichsen, Ingunn Myraunet, Lajla Weber, Iris Hadziosmanovic, Natalia Leikis og Mette Grønli

Fra 2020 får NAV Oslo midler av Arbeids- og velferdsdirektoratet til å etablere et IPS-ressurssenter. Ressurssenteret blir lagt til IPS Vinderen som dermed blir det femte regionale ressurssenteret for IPS. Ressurssentrene skal blant annet hjelpe nye IPS-prosjekter med etableringen og hjelp til å integrere IPS-teamet i helsetjenesten, samt bidra i kurs og opplæring av ansatte.

– Dette er en stor anerkjennelse av tjenestene som ytes av IPS-teamet hos oss, og vi er stolte av å i enda større grad kunne dele våre erfaringer med nye IPS-tjenester, sier IPS-koordinator Mette Grønli.

IPS Vinderen

IPS Vinderen er et samarbeid mellom Diakonhjemmet Sykehus og NAV-kontorene i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. De har samarbeidet siden oppstarten i 2013 og teamet består av seks jobbspesialister, to metodeveiledere/jobbspesialister og en IPS-koordinator, som alle skal ha en rolle i ressurssenteret. Ved IPS Vinderen har jobbspesialistene vært en del av behandlingsteamene i flere år. Resultatet av dette er godt samarbeid om felles jobbsøkere/pasienter, som er av stor betydning for å oppnå gode resultater når det gjelder arbeidsformidling og jobbfastholdelse.

Hospitering

IPS-team som ønsker hospitering eller faglig støtte, kan bestille dette via lenken under:

Felles tilbud om IPS-hospitering i hele landet (napha.no)