Ny forskning

Intensiv trening er effektivt og trygt for pasienter med betennelsessykdom i ledd

I studien ExeHeart ved Diakonhjemmet sykehus har forskere avdekket at høyintensiv intervalltrening (HIIT) kan gi betydelige fordeler for pasienter med inflammatorisk leddsykdom.

Publisert 19.01.2024
En forsker måler en pasients fysiske form
Intensiv trening kan være en trygg og effektiv treningsform for denne pasientgruppen, sier ph.d.-stipendiat Kristine Røren Nordén. Her tester hun formen hos en kollega, i forkant av studien.

Ph.d.-stipendiat, Kristine Røren Nordén, har sett på effekten av et 12-ukers HIIT-program som ble levert av fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

Resultatene indikerer at HIIT ikke bare er gjennomførbart, men også svært gunstig for pasienter med inflammatorisk leddsykdom.

– Det er oppmuntrende å se signifikante forbedringer i fysisk form over en relativt kort periode, sier Nordén.

Randomisert kontrollert studie

60 pasienter deltok ExeHeart studien. De ble tilfeldig delt inn i en kontrollgruppe og en treningsgruppe. Treningsgruppen fikk standard behandling pluss et 12 ukers individuelt tilpasset HIIT-program.

Resultatene etter tre måneder viste at treningsgruppen var i bedre fysisk form, målt som maksimalt oksygenopptak, sammenlignet med kontrollgruppen. Etter de første tre månedene og frem til et halvår etter oppstart av treningen, var det ingen av deltakerne som fikk veiledet trening hos fysioterapeut. Likevel var forbedringen i fysisk form like stor i treningsgruppen etter seks måneder.

– Det er et veldig positivt funn som indikerer at pasientene i treningsgruppen klarte å oppretthold gode aktivitetsvaner også etter at treningen hos fysioterapeuten ble avsluttet, forklarer Nordén.

Bedret form og høy toleranse for HIIT

– En bedring i fysisk form er viktig ettersom det har en direkte positiv innvirkning på den generelle helsen og senker risikoen for hjerte- og karsykdom hos disse pasientene, utdyper Nordén.

Studien undersøkte også effekt av HIIT på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og sykdomsaktivitet. Mens endringene i disse faktorene ikke var statistisk signifikante, understreker Nordén at selve den økte fysiske aktiviteten og forbedringen i fysisk form er viktige skritt i riktig retning.

Nordén fremhever også at det ikke var fare knyttet til høyintensiv trening for pasienten.

– Pasientene tålte intensiteten fint, og det var svært få uønskede hendelser. Dette indikerer at HIIT kan være en trygg og effektiv treningsform for denne pasientgruppen, sier hun.

Dette gir nyttig innsikt i hvordan fysioterapeuter kan integrere HIIT for å fremme fysisk helse blant pasienter med slike sykdommer.

–Vi håper at disse funnene kan bidra til å forme fremtidige retningslinjer og behandlingsmetoder, avslutter Nordén.

Studien åpner for videre forskning på feltet og for potensiell integrering av HIIT i behandlingsprogrammer for personer med inflammatorisk leddsykdom.

Les artikkelen ved å følge denne lenken!