Hjelp til å forstå Asperger syndrom

Sykehuset har i 10 år gjennomført kurs for personer med Asperger syndrom. Nå er erfaringer om gruppens utfordringer og hvordan møte dem samlet i en arbeidsbok.

Publisert 17.11.2021
Sist oppdatert 28.12.2023
Kari-Agnes Myhre og Torkil Berge holder hvert sitt hefte foran seg, ute i høstfarger

Kari-Agnes Myhre og Torkil Berge har utviklet arbeidsboken sammen med kursdeltakere, kurskolleger og Regionalt kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourrettes syndrom og narkolepsi. Den har både personer med Asperger syndrom, deres pårørende og helsepersonell som målgruppe. Boken er primært elektronisk og ligger lett tilgjengelig på egne ressurssider på sykehusets hjemmeside. Ambisjonen er at arbeidsboken skal bli spredd over hele landet og bidra til at en sårbar gruppe mennesker får det lettere.

Se boken

Magiske møter

Personer med Asperger syndrom har få hjelpetilbud. Det finnes lite i bydeler og kommuner, og få sykehus har kurs for gruppen. Kursene i regi av Voksenpsykiatrisk avdeling/Lærings- og mestringssenteret får henvendelser fra hele landet og fylles stadig raskt opp.

– Det skjer ofte noe nærmest magisk på kursene. Der treffer deltakerne andre med tilsvarende ressurser og utfordringer. Maskene faller, deltakerne slapper av, deler erfaringer og blir mottagelige for kunnskap og økt egeninnsikt, forteller Kari Agnes Myhre, leder for Enhet for Kunnskapsutvikling i Voksenpsykiatrisk avdeling.

Ensomhet og utestengelse

Mange med Asperger, eller det som også kalles høytfungerende autisme, er ensomme og har tunge erfaringer med mobbing og utestengelse. Mange av dem bruker mye mentale ressurser på grubling og å forstå hva som foregår rundt dem. Angst og depresjon er overrepresentert i gruppen.

– På kursene kan det vokse fram en følelse av stolthet over egne spesielle evner og over felles identitet. Personene står fram som flotte og ressurssterke og som også åpent deler de spesielle utfordringene de har, sier Myhre.

Kunnskap er nøkkelen

Kursdeltakerne har etterspurt kursmateriell. Det var utgangspunktet for å utvikle arbeidsboken. Den er basert på forskningen som finnes på området og de temaene som særlig ofte trekkes fram på kursene. Boken forklarer temaer som stress, følelser, kommunikasjon, angst og depresjon. Den gir konkrete råd om tilrettelegging av arbeidssituasjon eller studier, håndtering av grubling, trening i oppmerksomt nærvær og håndtering av sinne og bitterhet.

– Personer med Asperger syndrom har ulike utfordringer. Rådet vårt er at de starter med de temaene i boken som er mest relevante for dem og at de deler disse temaene med nærstående eller folk de møter i arbeid, studier eller behandlingsapparatet. Sammen er det mulig å få til endring. Det er viktig at personer med Asperger har en alliert og fortrolig som de kan samarbeide med og søke råd hos når det er situasjoner de sliter med eller ikke forstår, sier Torkil Berge, psykologspesialist i Voksenpsykiatrisk avdeling.

Helsepersonell mangler mengdetrening

Berge og Myhre oppfordrer kolleger til å gjøre seg kjent med arbeidsboken og være ambassadører:

– Vis til arbeidsboken når du møter pasienter, pårørende, kolleger, familie og venner. Med kunnskap er det mye vi kan gjøre for å møte gruppens spesielle behov på en bedre måte og bidra til at de kan føle seg som en del av helheten. Kunnskap gir økt toleranse, sier Berge.

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no