Helseministeren åpnet felles hjemmesykehus for psykisk syke barn og unge

Mandag 29. august klippet helseministeren høytidelig snor for å markere det nye akuttambulante hjemmesykehustilbudet for alvorlig psykisk syke barn og unge i Diakonhjemmets og Lovisenbergs sektorer.

Publisert 30.08.2022
Sist oppdatert 25.03.2024
Helseministeren klipper den røde snoren som to sandre holder i luften, en symbolsk markering

Hjemmesykehuset utvider og supplerer døgntilbudet for de sykeste pasientene, og har områdefunksjon for seks bydeler i Oslo, med 60.000 barn og unge i Diakonhjemmets og Lovisenbergs opptaksområder, med bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen, Vestre Aker, Frogner og Ullern. Tilbudet er et faglig og økonomisk samarbeid mellom Diakonhjemmet og Lovisenberg, og dobler kapasiteten for denne områdefunksjoner i Oslo.

Tidenes høyeste antall henvisninger

For sårbare barn og unge er pandemiens etterdønninger ikke over. Det har gitt tidenes høyeste antall henvisninger til psykisk helsevern for denne gruppen. Det nye tilbudet gir behandling når pasienter har behov for intensiv og arenafleksibel behandling i akutte perioder. Aktuelle tilstander er psykose, selvmordsrisiko, alvorlig utagering, selvskading og spiseforstyrrelser.
 
  • Tall fra FHI viser betydelig økning av spiseforstyrrelser gjennom pandemien. I BUP er andelen med spiseforstyrrelser doblet blant jenter i alderen 13-16 år, og blant jenter i aldersgruppen 6-12 år er andelen nær tredoblet.

  • ​Selvmordsproblematikk, alvorlig utagering, psykosesymptomer, selvskading, depresjon og angst går igjen som typiske vansker blant pasientene i hjemmesykehuset så langt.

Skal slippe innleggelse

Seksjonsleder Per Martin Løken understreket at målsettingen er at det ikke skal være ventetid på tilbudet, og at barn og unge skal slippe innleggelse i døgnavdeling. Når det er behov for intensiv oppfølging vil Akutt-ambulantseksjon gå inn med minst to medarbeidere, og kan få gjort mye på kort tid. Behandlingen kan skje hjemme, på klinikken, på skoler, i barnehager, i barneverninstitusjoner, digitalt og andre steder. 17 familier har fått hjelp i løpet av de ti første ukene tilbudet har eksistert.​
 

 

Roilfsjord, Fixdal, Løæken, Kjerkhol pg Enemark sitter på fem stoler i en panelsamtale

 

 

Forskningsleder ved Nic Waals institutt, Cilje Rolfsjord (lengst til venstre), ledet panelsamtalen, der Trude Fixdal fra Diakonhjemmet sykehus, LDS Ungdomsrådsleder Emma Enemark og seksjonsleder Per Martin Løken samtalte med helseminister Ingvild Kjerkol om hvordan behandlingstilbudet og pasientforløpet kan bli best mulig for psykisk syke barn og unge.​

Løft for pasientforløpet

Ved den offisielle åpningen 29. august deltok helseminister Ingvild Kjerkol også i panelsamtale om utfordringsbildet der et tema var hvordan økt innsats kan gi et virkningsfullt løft i hele pasientforløpet, med fleksibilitet for lokale behov. Hun gratulerte med det nye tilbudet og oppmuntret klinikken til fortsatt å være entreprenører og prøve ut nye måter å arbeide på, slik at ressursene blir brukt riktig og på riktig nivå. Helseministeren hadde også en egen samtale med en familie som har mottatt hjelp fra Akutt-ambulant seksjon.​

Helse Sør-Øst: Hjemmesykehus for alvorlig psykisk syke barn godt i gang​
Dagens medisins omtale av åpningen​