Harvard-professor får sentral rolle i REMEDY

Daniel H. Solomon, professor ved Harvard Medical School (Boston, USA) blir offisiell gjesteprofessor ved forskningssenteret, REMEDY.

Publisert 16.03.2023
Sist oppdatert 25.03.2024
En mann med briller
–Dette er en fantastisk styrke for REMEDY​ og Diakonhemmet sykehus, sier Espen A. Haavardsholm, senterleder ved REMEDY og leder for forskning og innovasjon ved sykehuset. 

​Solomon er i tillegg til sin rolle ved Harvard leder for Section of Clinical Sciences innen revmatologi ved Brigham and Women's Hospital, der han også er ansatt ved Division of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics. Fokuset i hans forskning er blant annet kliniske studier, helsetjenesteforskning, behandlingskvalitet og farmakoepidemiologi innen revmatiske sykdommer og osteoporose. Han er editor-in-chief for det anerkjente tidsskriftet Arthritis and Rheumatology.

– At en slik internasjonal kapasitet er en del av vårt fagmiljø gir unike muligheter til å diskutere nye prosjekter og resultater. Vi har i mange år samarbeidet med Dan Solomon, og er glade for at samarbeidet nå videreutvikles. Blant annet vil Solomon være til ​stede ved Diakonhjemmet en uke i mars, der han vil holde en åpen forelesning, delta på forskningsseminar, og bidra inn i en rekke aktiviteter spesielt rettet mot yngre forskere, sier Haavardsholm. 

Siri Lillegraven, nestleder ved REMEDY, og leder av Enhet for klinisk forskning, har tidligere jobbet to år i Solomons forskningsgruppe i Boston, USA. Hun forteller at han har bred faglig interesse, noe som er reflektert i at han har vært sentral i en lang rekke viktige studier. Han har en omfattende publikasjonsliste, med over 800 vitenskapelige artikler. Samtidig er Solomon spesielt kjent for å være en god mentor for yngre forskere, og har mottatt flere priser som anerkjennelse for dette. 

I første omgang er Solmon tilknyttet REMEDY som gjesteprofessor i ett år, med mulighet for forlengelse i ett år til. Gjesteprofessoratet er formelt tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, som også er partner i REMEDY. 

21. Mars kl. 1530 - 1625 holder han forelesningen, Controversies in gout - thinking beyond the joint

I denne forelesningen vil Prof. Solomon dekke kliniske kontroverser innen urinsyregikt, med fokus på implikasjoner av sykdommen utenfor leddene.

Forelesningen holdes i auditoriet i DBL-bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18​.