God uttelling for forskningsmidler fra HSØ i 2024

Sykehuset fikk innvilget fire forskningssøknader og i tillegg ansvar for å opprette et regionalt nettverk for desentraliserte kliniske studier.

Publisert 10.01.2024
Et par kvinner i et rom
Lena Bugge Nordberg (f.v.) og Karen Minde Fagerli, begge forskere ved Enhet for klinisk forskning, er to av dem som fikk tildelt forskningsmidler i år.

21. desember 2023 vedtok styret i Helse Sør-Øst å tildele 150 millioner kroner i regionale forskningsmidler til 98 forskningsprosjekter. Diakonhjemmet sykehus fikk i overkant 5,5 millioner av disse.

Prosjektene på Diakonhjemmet sykehus som fikk regionale midler er:

 1. «PlacMENT: Impact of Pregnancy and Birth Complications and Placental Genomics on Maternal and Child Mental Health», Laura Anne Wortinger Bakke, forsker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.
  Les mer om Wortinger Bakke
 2.  «Magnetic Resonance Imaging Assessment in Psoriatic Arthritis», Karen Minde Fagerli, postdoktor-stipendiat og lege i spesialisering ved Enhet for klinisk forskning, Avdeling for forskning og innovasjon ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning
  Les mer om Minde Fagerli
 3. «Addressing unmet needs in rheumatoid arthritis-interstitial lung disease», Lena Bugge Nordberg, postdoktor-stipendiat, lege i spesialisering og forsker ved Enhet for klinisk forskning
  Les mer om Bugge Nordberg
 4. «Long-term treatment of rheumatoid arthritis in a new era», Nina Paulshus Sundlisæter, overlege og postdoktor-stipendiat ved Enhet for klinisk forskning
  Les mer om Paulshus Sundlisæter

Nytt i år var også en utlysning av forskningsmidler til målrettede regionale forskningsnettverk innen to områder:

 1. Effektivisering/personellbesparende teknologi
 2. Desentraliserte kliniske studier

I denne utlysningen, innen desentraliserte kliniske studier, fikk Tuva Moseng innvilget 6 millioner kroner over tre år til det målrettede regionale forskningsnettverket «Regional research network on decentralized clinical studies (RECONNECT)».

Gratulerer til alle som har mottatt forskningsmidler fra HSØ!

Forskning på høyt nivå

Direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng, beskrev nivået på årets søknader som svært høyt. Det er knyttet store forventninger rundt hva prosjektene kan utgjøre for pasientbehandling fremover.

– Det var i år sterk konkurranse om disse midlene, med totalt 499 søknader, og det er gledelig å se at Diakonhjemmet sykehus når opp i denne utlysningen, sier forskningssjef Espen A. Haavardsholm.

Diakonhjemmet sykehus har sammen med Lovisenberg sykehus best uttelling av ikke-universitetssykehusene i den ordinære utlysningen, og når tildelingen av det regionale nettverket tas med, har sykehuset best uttelling av samtlige ikke-universitetssykehus i regionen.

– Dette understreker at forskningen ved Diakonhjemmet sykehus holder høy kvalitet, og viser at vi satser på forskning og utvikling til det beste for pasienten, fortsetter Haavardsholm.

Les mer om tildelingen (helse-sorost.no)