Fysioterapeut vant posterpris

Av 1 048 postere presentert på European Geriatric Medicine Society’s kongress (EuGMS), vant fysioterapeut, PhD og kvalitetsrådgiver Sylvia Sunde fra Diakonhjemmet en av tre priser for beste poster.

Publisert 31.10.2022
Sist oppdatert 14.06.2024
Sylvia Sunde står foran posteren sin og smiler til kamera

​Sylvia Sunde disputerte høsten 2021. Posteren omhandler hennes PhD-arbeid, der hun forsket på effekten av et treningsprogram for å forebygge tap av fysisk funksjon og reduksjon i helserelatert livskvalitet etter utskrivelse fra sykehus.

Ved siden av Sylvia Sunde er blant andre overlege og professor Anette Hylen Ranhoff, fysioterapeut og forsker Karin Hesseberg og overlege Marit Aarønæs medforfattere til posteren.

Tema på posteren: Effects of a Multicomponent High intensity Exercice Program on Physical Function and Health-related Quality of Life in Older People with or at Risk of Mobility Disability After Discharge from Hospital. Se posteren (PDF)

Sunde vant også i 2017 pris for beste poster, den gang på en verdenskongress i fysioterapi i 2017, der hun vant innen temaet geriatri.

Det var til sammen fire ansatte på Diakonhjemmet som presenterte hver sin poster på kongressen: Klinisk ernæringsfysiolog Sissel Urke Olsen, overlege Marianne Lid Kvaale og LIS Live Khristine Ajala-Agbo, i tillegg til Sunde. Anette Hylen Ranhoff holdt også innlegg om «god artikkellesing».

Cirka 1 200 deltok fysisk på kongressen, seks av disse var fra Diakonhjemmet.

– Forskning og kompetanseutvikling på tjenester til eldre, skrøpelige personer er et sentralt satsingsområde i både Nasjonal helse- og sykehusplan og Diakonhjemmets strategi, sier Sylvia Sunde. - Så dette er svært meningsfullt arbeid.

Se omtale: EuGMS News