Fra nyttår koster det 1500 kroner for ikke å møte til time

I løpet av 2022 var det 9383 pasienter som ikke møtte opp til timen på Diakonhjemmet sykehus. Dette får store følger for sykehuset. Fra nyttår koster det 1500 kroner hvis du ikke holder avtalen og ikke har avlyst timen i tide.

Publisert 18.01.2023
Sekretær snakker telefon
​Totalt i Helse Sør-Øst var det nesten 223 000 som ikke møtte til avtalt time i 2022, 4,3 prosent av alle konsultasjoner. På Diakonhjemmet sykehus utgjorde ikke-møtt-andelen 5,8 prosent av aktiviteten. Se oversikt: Fortsatt mange som ikke møter til avtalt time - Helse Sør-Øst RHF​ (helse-sorost.no)

Takk for at du tar ansva​​r 

Som pasient kan du ha gode grunner for at timen ikke passer. Sykehuset takker for at du da tar et medansvar og gir sykehuset beskjed så raskt som mulig om dette. På den måten bidrar du til at sykehuset kan bruke offentlige ressurser mest mulig effektivt, og til at andre pasienter kan få nødvendig helsehjelp så raskt som mulig. 

Økt gebyr for​ ikke møtt

Helse- og omsorgsdepartementet bestemte i desember at gebyret for pasienter som ikke møter til time på sykehus økes til 1500 kroner (Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta​). Gebyret gjelder selv om man har sykmelding fra lege, har frikort eller er fritatt for egenandel. For å unngå gebyr må man avbestille senest 24 timer før. Innen psykisk helsevern og rus skal det ikke kreves høyere gebyr enn tidligere, 375 kroner. 

Store følger for an​​dre pasienter

Når pasienter settes opp til poliklinisk time har sykehusets koordinatorer en stor jobb med å legge til rette. Den riktige spesialisten må sette av tid, og man kan trenge å booke spesialrom det kan være knapphet på. Undersøkelsene og inngrepene har ulik varighet, og mange pasienter skal også til røntgen eller blodprøvetaking i forbindelse med avtale på poliklinikken. Koordinatorene setter opp en timeplan der alle hensyn er tatt og sikrer at sykehusets ressurser blir optimalt utnyttet. 

Når pasienter ikke møter opp til avtalt time og ikke gir beskjed, eller melder fra kort tid i forveien, blir ikke kapasiteten utnyttet fullt ut. Dette fører til økt ventetid for alle andre som venter på time til poliklinikken eller operasjon, og sykehuset må igjen bruke mye tid og ressurser på å omorganisere aktivitetsprogrammet og tilrettelegge for å tette igjen ledige hull.

Avbestiller operasjonsavtaler

Operasjoner som avbestilles tett opptil operasjonsdagen fører på samme måte til ubenyttet kapasitet på operasjonsstuen. For at sykehuset skal få omprioritert sine ressurser bør endringer eller avbestillinger av operasjon gjøres senest en uke før operasjonstidspunkt. Ved avbestilling av dagkirurgisk behandling senere enn 24 timer før operasjon blir pasienten ilagt gebyr.