Fra 1. september blir alle henvisninger til psykisk helsevern vurdert av sykehuset

Ønsker du behandling hos en privatpraktiserende psykolog eller psykiater? Fra 1. september har landets distriktspsykiatriske sentre (DPS) ansvar for å vurdere alle henvisningene til avtalespesialister i psykisk helsevern.

Publisert 31.08.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en bygning
Lokal prosjektgruppe for felles henvisningsmottak i Voksenpsykiatrisk avdeling: Konstituert avdelingsleder Håkon Sverre Lycke (f.v.), rådgiver forbedringsledelse/psykologspesialist Elisabeth Johnsen, klinisk sosionom/lokal prosjektleder Line Tunang-Nybakk

Den nye ordningen skal sikre at pasientene får vurdert sine rettigheter og får behandling innen rett tid. Vurdering av rett til helsehjelp gjøres etter prioriteringsveilederen for psykisk helsevern.

​Henvisninger til privatpraktiserende avtalespesialister innen psykisk helsevern har fastlegene til nå sendt til avtalespesialistene de har kjennskap til. Fastlegene har brukt mye tid på å få napp hos en med ledig kapasitet. Pasientene på sin side har ventet på et terapitilbud uten å få oppgitt ventetid og uten at deres rett til helsehjelp har vært vurdert.

For å bøte på denne sårbare henvisningspraksisen har myndighetene nå bestemt at alle henvisninger til avtalespesialister innen psykisk helsevern skal vurderes av sykehusenes DPS. På Diakonhjemmet sykehus er det Voksenpsykiatrisk avdeling som er felles henvisningsmottak fra 1. september.

Har intervjuet alle avtalespesialisten​​e

For å kunne ta dette ansvaret, har konstituert avdelingsleder Håkon Sverre Lycke og psykologspesialist Sara Lindholm hatt individuelle samtaler med alle de omkring 30 avtalespesialistene som var tildelt sykehusets sektor.

- Ja, vi har brukt tid på å bli kjent med våre nye samarbeidspartnere. På veien har vi lært at det er mange flinke avtalespesialister der ute med ulike styrker og praksisprofil. Vårt felles mål er at den totale kapasiteten skal brukes best mulig, sier Lycke.

Strukturen klar for tett koordinering​​

Psykologspesialist Sara Lindholm i Allmennpsykiatrisk poliklinikk er koordinator for sykehusets felles henvisningsmottak. Det har fra 1. september ansvaret for å vurdere alle henviste pasienters lovfestede rett til helsehjelp og å gi frist for oppstart av behandling. Det er etablert en felles nettportal der avtalespesialistene rapporterer inn sin kapasitet. Den er supplert med egen telefon og en e-postadresse som skal sikre kontakten mellom henvisningsmottaket og avtalespesialistene.

Kommer en pukkeleffekt?​

- Avtale om felles henvisningsmottak ble inngått mellom legeforeningen, psykologforeningen og Helse Sør-Øst RHF for tre år siden. Siden har noen helseforetak pilotert ordningen, og vi har jobbet lokalt for å få samarbeidsstrukturen på plass. I vår lokale prosjektgruppe har også to avtalespesialister deltatt. Den nye ordningen er et stort løft for å sikre pasientenes rettigheter og for å sikre at vi bruker de samlede offentlige ressursene optimalt. Vi er glad for at ordningen nå er på plass, og vi er klare for å ta de oppstartsproblemene som måtte dukke opp. Mange DPS er bekymret for en pukkeleffekt der omfanget av henvisninger langt overstiger det reelle tilbudet. Men på sikt skal dette bli veldig mye bedre for både oss, avtalespesialistene, de henvisende fastlegene og pasientene, sier Lycke.

Sparer fastlegene for mye arbeid​

Eli Ringstad Skeid er fastlege og jobber også som praksiskonsulent på sykehuset. Hun har, som alle fastleger, brukt mye tid på den tidligere henvisningspraksisen.

- Nå får vi en løsning som vil spare fastlegene for mye frustrasjon. Vi har sendt henvisninger hit og dit for å få napp hos en avtalespesialist vi ikke har visst om har kapasitet og kompetanse på det pasienten sliter med. For pasientene er felles henvisningsmottak i regi av sykehusene også utelukkende positivt: Nå sikres de at deres rettigheter til terapi vurderes og at henvisningen formidles til en avtalespesialist som faktisk er i jobb og som har kapasitet, sier Skeid.

Les spørsmål og svar om ordningen: Felles henvisningsmottak, Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)
Les HSØs nyhetssak om ordningen: Felles henvisningsmottak ved alle helseforetak, Helse Sør-Øst RHF​ (helse-sorost.no)