Forskning på penicillin-allergi publisert

Penicillinallergi er den hyppigst rapporterte typen medikamentallergi. Nå har disse legene publisert forskning om at det er trygt å hurtigteste akuttinnlagte pasienter for den påståtte allergien.

Publisert 28.10.2021
Sist oppdatert 28.12.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Seksjonsoverlege Anne Kristine Gulsvik (f.v) og LIS-legene Thor-Agne Kvesetmoen, Linde Steenvoorden og Erik Øglænd Bjørnestad (sistnevnte nå på OUS) har undersøkt påstått penicillin-allergi hos indremedisinske akuttpasienter.

Forskningen ble initiert av LIS-lege Erik Øglænd Bjørnestad i 2018. Sammen med ham har Linde Steenvoorden og Thor-Agne Kvesetmoen (nåværende LIS-leger) ferdigstilt prosjektet sammen med seksjonsoverlege Anne Kristine Gulsvik i Klinikk for medisin. I oktober ble artikkelen publisert i BMC Infectious diseases: 

De-labelling penicillin allergy in acutely hospitalized patients: a pilot study (readcube.com)

Opprinnelig fikk Bjørnestad innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst og støtte av Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten til studien.

90 % tåler penicillin

Bakteppet for interessen for penicillin-allergi er følgende: 10 % av alle sykehusinnlagte pasienter oppgir å være allergiske mot penicillin. Når disse pasientene allergitestes viser det seg imidlertid at 90 % faktisk tolererer penicillin. Antatt penicillinallergi fører til bruk av resistensdrivende bredspektrede antibiotika, lengre sykehusinnleggelser og økt risiko for infeksjoner med multiresistente bakterier.

– Diagnosen penicillinallergi settes ofte på svært usikkert grunnlag, og baseres ofte på misforståelser. Mange pasienter og pårørende oppfatter uskyldige bivirkninger som allergi. Å få avkreftet en tidligere antatt penicillinallergi er verdifullt både på individnivå, systemnivå og for samfunnet, forklarer Erik Øglænd Bjørnestad.

Har gitt liten testdose

Penicillinallergi kan enkelt avkreftes gjennom hudtester og provokasjonstester. Tradisjonelt gjøres dette i en tre-trinns diagnostisk algoritme; som krever tid og ressurser, og gjøres utelukkende i spesialistpoliklinikker med lang ventetid. 

Flere nyere studier har sett på muligheten for å forenkle allergidiagnostikken hos lav-risikopasienter. PENAL-studien identifiserte og testet lavrisikopasienter, ba dem svelge en liten testdose penicillin og observerte dem en time uten forutgående blod- eller hudtesting poliklinisk. Ingen av testpersonene fikk allergiske reaksjoner.

Dermed har sykehuset testet ut en sikker og kostnadseffektiv måte å avkrefte penicillinallergi under akuttinnleggelse ved generell indremedisinsk avdeling.

​Venter på flere forsøk

Foreløpig er det ingen andre norske studier som har sett på utredning av penicillinallergi under akutt innleggelse i sykehus. Resultatene fra akuttinnleggelsene på sykehuset er i overenstemmelse med sammenliknbare internasjonale studier.

​– Nå håper vi at norske sykehus gjør tilsvarende undersøkelser. Først når vi har fått data fra flere hold er det sannsynlig at praksis i akuttmottak og indremedisinske avdelinger blir endret, sier artikkelforfatterne.​​

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no