Forskning fra Diakonhjemmet sykehus med i Nasjonal forskningsrapport 2021

1. juni ble forskningsrapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste 2021" overlevert til helseminister Ingvild Kjerkol. Diakonhjemmet sykehus har et solid bidrag til rapporten om immunologisk behandling ved kroniske betennelsestilstander.

Publisert 01.06.2022
Sist oppdatert 27.12.2023
Haavardsholm, Lillegraven, Syversen, Nasjonal forskningsrapport 2022.
Espen A. Haavardsholm, Silje W. Syversen og Siri Lillegraven på infusjonssenteret på Diakonhjemmet sykehus. De er henholdsvis hovedutprøver for begge studiene, leder for NOR-DRUM-studien og leder for ARCTIC REWIND-studien.

De siste to tiårene har man fått et økende antall behandlingsalternativer for immunologisk betingede inflammatoriske sykdommer, slik som revmatoid artritt (leddgikt), aksial spondyloartritt, psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom. Medikamentene er til dels kostbare, og gjennom sin immundempende effekt medfører de potensielle bivirkninger.

– Det var derfor viktig å finne ut hvordan disse legemidlene best kan benyttes i klinisk praksis på ulike stadier i behandlingsforløpet, forklarer professor og overlege Espen A. Haavardsholm ved Avdeling for forskning og innovasjon på sykehuset.

Tre store randomisert-kontrollerte multisenterstudier utgående fra Diakonhjemmet sykehus har testet strategier for bruk av immundempende behandling. Resultatene er i ferd med å endre klinisk praksis både nasjonalt og internasjonalt for store pasientgrupper. 

Les sykehusets bidrag i sin helhet

Les om hele rapporten: Nasjonal forskningsrapport 2021: En milliard kroner til kunnskap for bedre pasientbehandling – Helse Vest RHF (helse-vest.no)

Se liste med bidragene til rapporten fra andre helseforetak: Fag, forskning og innovasjon – Diakonhjemmet sykehus