Felles publisering av metodebøker

Den 1. november lanseres nettstedet metodebok.no og appen Metodebok. Her finnes nærmere 40 metodebøker, retningslinjer og veiledere som er utviklet av helseforetak i og utenfor Helse Sør-Øst, Den norske legeforening og Helsedirektoratet med flere.

Publisert 01.11.2021
Sist oppdatert 28.12.2023
Bilde av displayet på en mobiltelefon, prosedyre fra Aluttpsykiatri - VAP

​Helseforetakene i Helse Sør-Øst har uttrykt behov for å gjøre metodebøker og fagprosedyrer lett tilgjengelige slik at de enklere kan deles på tvers av foretak. Nettstedet er slik tilpasset visning for PC og mobil, og appen er gjort tilgjengelig også i frakoblet modus

- Publisering av metodebøker er ledd i arbeidet med å bedre pasientsikkerheten og heve kvaliteten i tjenestene, sier viseadministrerende direktør Jan Frich. Det gjøres en stor og viktig innsats med å utarbeide og vedlikeholde prosedyrene. Disse er nå lett tilgjengelige for ansatte og vil bidra til å redusere uønsket variasjon, sier han.

Helse Sør-Øst RHF har det regionale ansvaret for forvaltningen av løsningen. Metodebøkene er produsert og oppdatert av ulike redaksjoner i helseforetak og organisasjoner. Nettstedet er nasjonalt og spesielt utarbeidet for helsevesenet, men alle kan bruke det uten vederlag og innlogging. Det er planer om å inkludere flere metodebøker de nærmeste årene.

Metodebøkene er tilgjengelig via nettstedet metodebok.no fra PC eller mobil. Appen kan lastes ned fra Google Play eller App Store ved å søke på metodebok.

Sykehuset arbeider nå med å integrere metodebøkene inn i sykehusets elektroniske dokumentstyringssystem (EK).

Les også: 50 metodebøker på nasjonalt nettsted (helse-sorost.no)