EU-midler til Senter for psykofarmakologi

Som 1 av 5 norske forskningsmiljøer, ble Senter for psykofarmakologi nylig tildelt midler fra EUs forskningsprogram innen persontilpasset medisin (ERAPerMed).

Publisert 26.10.2021
En person som holder en penn og en eske med vev
Espen Molden leder forskningsgruppen på Senter for psykofarmakologi som nå har fått EU-midler til mer forskning på persontilpasset medisin.

​Tilslaget var på 300.000 Euro og vil finansiere en postdoktorstilling ved senteret over 3 år.

- Prosjektet vil bidra til å styrke vår forskning innen persontilpasset behandling av psykiske lidelser og videreutvikle vårt internasjonale forskningsnettverk, sier professor Espen Molden. Han er forskningsleder ved Senter for psykofarmakologi og prosjektleder for den norske delen av EU-søknaden.

Forskere fra seks land
Konsortiet som fikk EU-midler består av forskningsgrupper fra Tyskland, Italia, Østerrike, Israel og Kroatia. Målet er oppnå kunnskap som skal bidra til å individtilpasse medikamentell behandling av depresjonslidelser, der dagens kliniske praksis er preget av en «prøv-og-feil»-tilnærming.

- Vår forskning er allerede fokusert på å bedre behandlingen av blant annet depresjon, så prosjektet går rett inn i vår forskningsstrategi, sier Molden.

Tungt forskningsmiljø
Forskningsgruppen ved Senter for psykofarmakologi består i dag av fire eksternfinansierte PhD-stipendiater, to masterstudenter og fire seniorforskere i tillegg til Molden. Så langt i år er 30 internasjonale artikler sprunget ut fra forskningen ved senteret, som i alt har 13 ansatte med PhD-grad.

PhD Kristine Hole vil tiltre stillingen som postdoktor i EU-prosjektet fra 1. januar.

- Dette er første gang vi har fått tilslag på forskningsmidler fra EU. Dette er en milepæl for vår gruppe, sier Hole, som ser fram til å sette i gang med arbeidet og bidra til å oppnå målene det internasjonale konsortiet har satt seg.