Elektronisk innsyn i pasientjournal

Fra 12. desember får sykehusets pasienter innsyn i egen journal og innsynslogg på Helsenorge. Da får de innsyn i dokumenter datert fra 1. desember 2023 og logg over helsepersonell som har gjort oppslag i journalen.

Publisert 04.12.2023
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner
Denne gjengen er blant dem som har sørget for at sykehusets pasienter får innsyn i egen journal og innsynslogg. Se navn nederst i saken.

Fra samme dato vil ikke helsedokumenter og pasientjournaler sendes ut via Digipost eller lignende. Logg inn for å se pasientjournalen din (helsenorge.no)

Lovpålagt tjeneste

Prosjektet Digitale innbyggertjenester tilrettelegger for tjenester mot de nasjonale innbyggertjenestene levert på Helsenorge. Diakonhjemmet sykehus plikter å koble seg opp mot de nasjonale innbyggertjenestene i henhold til Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger §12 (lovdata.no).

 

Foreløpig er det disse dokumentene pasienter får innsyn i:

 • Epikriser
 • Polikliniske notat (alle yrkesgrupper)
 • Operasjonsbeskrivelse dagkirurgi
 • Sammenfatninger
 • Evalueringsnotat/oppsummeringsnotat
 • Behandlingsplan, lege/behandler
 • Tverrfaglig behandlingsplan
 • Tverrfaglig rehabiliteringsplan
 • Tverrfaglig rapport
 • Individuell plan
 • Kriseplan
 • Brev til pasient/pårørende
 • Informasjon til pasient/pårørende

 

Med på bildet er f.v. rådgiver ved Avdeling for fag og kvalitet Anne N. Groussard, rådgivere ved Avdeling for IKT og e-helse Bill S. Strand og Carina Tolstrup, avdelingsleder for Avdeling for IKT og e-helse og prosjekteier Kristin Kopland, prosjektleder fra Vali Kjersti Austnes, leder av Brukerutvalget Hilde Sofie Hamre, rådgiver ved Avdeling for IKT og e-helse Ken-Ove Thomassen.

 

Les mer om hva pasientjournal er (helsenorge.no)

Les mer om dine rettigheter som pasient og pårørende